12 Μαρτίου 2008 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/08

 

ΠΡΟΣ :  Όλους τους Βαθμοφόρους και Ανιχνευτές

Αγαπητοί μου,

Η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής, θέλοντας να καλύψει τις Εκπαιδευτικές ανά-γκες των Βαθμοφόρων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και τον κανονισμό εκπαίδευ-σης και ανάπτυξης βαθμοφόρων, ανακοινώνει τη πραγματοποίηση της Σχολής Σκαπανικής Τεχνι-κής στο Κατασκηνωτικό Κέντρο στο Σούνιο Αττικής.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 4 έως Κυριακή 6 Απριλίου 2008 (1ο μέρος) και Παρασκευή 11 έως Κυριακή 13 Απριλίου (2ο μέρος). Στη Σχολή μπορούν να συμμετάσχουν Βαθμοφόροι κάτοχοι Εντολής Διοικήσεως, ανεξάρτητα από τις σχολές που έχουν παρακολουθήσει, καθώς και Ανιχνευτές, που έχουν απογραφεί αυτοί και τα κλιμάκια τους για την περίοδο 2007-2008.

Ειδικά για τους Ανιχνευτές ανακοινώνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μόνο το ένα από τα δύο μέρη της σχολής (1ο μέρος ή 2ο μέρος), αρκεί να το δηλώσουν στην αίτηση τους. Οι Ανιχνευτές που θα παρακολουθήσουν το ένα από τα δύο προσαρμοσμένα ειδικά για τη περίπτωση μέρη της σχολής θα λάβουν βεβαιωτικό παρακολούθησης Ανιχνευτικού Εργαστηρίου. Ανιχνευτές που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία και τα δύο μέρη θα λάβουν το πτυχίο της σχολής.

Οι αιτήσεις Συμμετοχής (http://www.sep.org.gr/sxoles/mail/index.php), θα πρέπει να κατατεθούν στην Περιφέρεια (στην κα Βίκυ Καρακίτσου, στην Εφορεία Σχολών, στο FAX 210 7236561 ή στο email vkarakitsou@sep.org.gr) μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008 σωστά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες. Παράλληλα θα πρέπει να κατατεθούν και τα χρήματα συμμετοχής στην Περιφέρεια.

Κάθε εκπαιδευόμενος θα συμβάλει στις δαπάνες της Σχολής με το ποσό των € 80. Κάθε Ανιχνευτής που θα παρακολουθήσει μόνο το Εργαστήριο Ανιχνευτικών Γνώσεων (1ο μέρος ή 2ο μέρος) θα συμβάλει στις δαπάνες διοργάνωσης με το ποσό των € 40.

Όσοι και όσες επιλεγούν να συμμετέχουν στην Σχολή θα ειδοποιηθούν έγκαιρα και τηλεφωνικά για την συμμετοχή τους και λοιπές λεπτομέρειες (προσυνάντηση, προετοιμασία, εφόδια, υλικά, κ.λ.π. ). Η σχολή θα επιλέξει έως 40 βαθμοφόρους και ανιχνευτές και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την άφιξη των αιτήσεων. Ανωτέρα βία θα εκτιμηθεί κατά περίπτωση.

Την εκπαίδευση θα διευθύνει ο εκπαιδευτής βαθμοφόρων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την σχολή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ίδιο καθώς και με την Περιφέρεια.

Παρακαλούνται οι Τοπικοί Έφοροι και οι Αρχηγοί Συστημάτων όπως ενημερώσουν τους Βαθμοφόρους τους σχετικά με την σχολή αυτή. Επίσης παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. να ενισχύσουν οικονομικά όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Σχολή.

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *