Αθήνα 9η Οκτωβρίου 2009

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 39/09

 

Προς: Τους βαθμοφόρους του 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Χολαργού, Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Κοιν.: Εφορεία Περιοχής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Α.Σ. 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Χολαργού

 

Αγαπητοί μου,

Λόγω παραίτησης του Αρχηγού του 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Χολαργού, καλούνται οι βαθμοφόροι του Συστήματος με Ε. Δ. και συνεχή 12μηνη τουλάχιστον θητεία και οι Έφοροι της Π. Ε., να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος. Υποψηφιότητες μπορεί να προτείνει και η Ε.Κ.Σ. του Συστήματος μετά από απόφασή της.

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Ελληνική ιθαγένεια
  • Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, στο Σκοπό και στη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.
  • Πνευματικές, σωματικές και διοικητικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους
  • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης
  • Βεβαιωτικό παρακολούθησης Αρχικής Εκπαίδευσης

Οι προτάσεις θα πρέπει να φτάσουν στον Π.Ε. μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009, μαζί με την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση της υποψηφιότητας.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα οριστεί με επόμενη ανακοίνωση για το τέλος Οκτωβρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης έχουν όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 12μηνη θητεία.

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *