01/02/2009

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/09

 

ΠΡΟΣ: Κοινότητες Ανιχνευτών

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ανιχνευτικού Εργαστηρίου

 

Αγαπητοί μου,

O Κλάδος Ανιχνευτών της Περιφέρειάς μας, σε συνεργασία με το εργαστήριο Γενικής Χημείας, της σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οργανώνει Ανιχνευτικό Εργαστήριο τo Σάββατο 07/03/2009, 10:00 –15:00. Το εργαστήρι που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου) θα έχει θέμα:

« Παρασκευή Φωτοβολταϊκών Συστημάτων»

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το πιο παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836. Το EMΠ δομήθηκε κατά τα πρότυπα του “Hπειρωτικού” (Continental) Ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης των μηχανικών, με γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών και κανονική διάρκεια πέντε ετών.

Στο εργαστήρι μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές απ’ όλες τις Κοινότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει μόνο με Προσκοπικό Μαντήλι. Τους Ανιχνευτές θα συνοδεύουν υποχρεωτικά Βαθμοφόροι από τις Κοινότητες τους. Οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στις δαπάνες του εργαστηρίου με το ποσό των 10 €.

 Τους συμμετέχοντες θα απασχολήσουν: η μέθοδος παρασκευής Φωτοβολταϊκών συστημάτων, εναπόθεση και επικάλυψη λεπτών φιλμ σε μεταλλικές επιφάνειες, έλεγχος επιφάνειας σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και στερεοσκόπιο και τέλος έλεγχος χημικών διαλυμάτων μέσω ειδικών δεικτών αλλαγής χρώματος. Μετά την παρουσίαση ο κάθε Ανιχνευτής θα κατασκευάσει και θα ελέγξει ο καθένας ένα δικό του απλό δείγμα.

Οι  Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με ονομαστική λίστα από κάθε Κοινότητα στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Μανώλη Άγριο, στο email (magrios@ontelecoms.gr) έως το Σάββατο 28/02/2009. Λόγω της ζήτησης του εργαστηρίου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η οποία θα κλείσει στην συμμετοχή των 25 Ανιχνευτών .

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *