Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32/09

 

ΠΡΟΣ: Κοινότητες Ανιχνευτών

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ανιχνευτικού Εργαστηρίου

 

Αγαπητοί μου,

O Κλάδος Ανιχνευτών της Περιφέρειάς μας, οργανώνει Ανιχνευτικό Εργαστήριο με θέμα «Α’ Βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις» την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009 τις ώρες 10:00 έως τις 18:00 στα γραφεία της Περ-φέρειας Ανατολικής Αττικής – 3ο Σύστημα Προσκόπων Αγίας Παρασκευής – Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη, Σπάρτης 1.

Οι Ανιχνευτές θα εντρυφήσουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες: οργάνωση φαρμακείου πριν από την Ανίχνευση Φύσης, την αρχική εκτίμηση μεταφορά και αντιμετώπιση του πολυτραυματία και άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας, κακώσεις – περιποίηση τραύματος – ακινητοποίηση κατάγματος, την καρδιοπνευμονική ανα-ζωογόνηση.

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές απ’ όλες τις Κοινότητες της Περιφέρειας Ανα-τολικής Αττικής. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει μόνο με Προσκοπική στολή. Τους Ανιχνευτές θα συνο-δεύουν υποχρεωτικά Βαθμοφόροι από τις Κοινότητες τους. Οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στις δαπάνες του εργαστηρίου με το ποσό των 5 € για τις ανάγκες του εργαστηρίου .

Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με ονομαστική λίστα από κάθε Κοι-νότητα στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Μανώλη Άγριο, στο e-mail (magrios@otenet.gr) έως την Δευτέρα 10/10/2009. Λόγω της ζήτησης του εργαστηρίου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η οποία θα κλείσει στην συμμετοχή των 30 Ανιχνευτών .

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *