Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/09

     

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Συστημάτων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

ΚΟΙΝ: Τοπικοί Έφοροι, Βαθμοφόροι, Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση Προσκοπικής ηλεκτρονικής εφημερίδας (Newsletter) Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

 

Αγαπητοί Αρχηγοί,

 

Στο πλαίσιο βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ των Συστημάτων της Περιφέρειάς μας και της αλληλοενημέρωσης αυτών, η νεοσύστατη Εφορία Επικοινωνίας και προβολής Προσκοπικού Προγράμματος θα εκδώσει Προσκοπική ηλεκτρονική εφημερίδα (newsletter).

 

Το Newsletter με τίτλο F-east Boeing News θα κυκλοφορήσει τέλος Φεβρουαρίου και θα αποσταλεί σε emails Βαθμοφόρων της Περιφέρειας μας, στην ΛΗΤΕΠ, σε δεκάδες άλλους «φίλους του Προσκοπισμού» και φυσικά στο ανανεωμένο site μας. Αρχικά θα περιέχει νέα της Περιφέρειας και των Συστημάτων της. Στη συνέχεια όμως, σκοπός είναι να ευρυνθεί η θεματολογία του με την ανάλογη βέβαια υποστήριξη απ’ όλους μας.

 

Γι’ αυτό το λόγω θα επιθυμούσα να στείλετε το αργότερο έως την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009, σε ηλεκτρονική μορφή τα νέα / Δελτία Τύπου του Συστήματός σας με σκοπό να ενταχθούν στο πρώτο Newsletter. Τονίζω ότι από κάθε Σύστημα θα δημοσιευθούν το πολύ δύο θέματα, ανάλογα με την ημερομηνία αποστολής και τον όγκο.

 

Το κάθε θέμα προς δημοσίευση θα πρέπει να αποτελείται από κείμενο (σε word) 100-150 λέξεων και 4-5 φωτογραφίες (jpeg, ανάλυση το λιγότερο: 150dpi 800x600px)

 

Το υλικό σας μπορείτε να το προωθήσετε μόνο στα email της Εφορίας Επικοινωνίας και προβολής Προσκοπικού Προγράμματος:

Ελίνα Γαλιώτου – elinagaliotou@yahoo.com – 6978 794 922

Κωνσταντίνος Εφραιμίδης – k.efremidis@hotmail.com – 6945 290 509

 

Σύμφωνα με το προγραμματισμό της Εφορίας Επικοινωνίας και προβολής Προσκοπικού Προγράμματος, το επόμενο newsletter θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουνίου.

 

 

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *