Αγία Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2009

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/09

 

ΠΡΟΣ:

 • ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΗ Ε.Κ.Σ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Ε.
 • Ε.Π.Π. Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Κοιν:

 • Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π
 • Διευθυντή Υπηρεσιών Κεντρικής Διοικήσεως Σ.Ε.Π.
 • Εφορεία Περιοχής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων

 

Αδελφοί Βαθμοφόροι,

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και με στόχο την άρτια εκπαίδευση των Ενηλίκων μελών της σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια Προσκόπων Ανατολικής Αττικής σας προσκαλεί στο Εκπαιδευτικό Προγράμμα Εθελοντικής Δράσης με θέμα τη «Διαχείριση Κρίσεων και Κινδύνων – Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών» από το Δήμο Κηφισιάς, κατόπιν αιτήματος της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Κηφισιάς.

Η παραπάνω εκπαίδευση εντάσσεται στο Εθνικό πρόγραμμα “Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους”, έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. (επιπλέον αναλυτικές πληροφορίες στο site του προγράμματος www.ethelontismos.gr)

Η εκπαίδευση του προγράμματος έχει θεωρητική και πρακτική φύση, διαρκείας 100 ωρών. (συμπεριλαμβάνονται και οι πρακτικές εξασκήσεις που διεξάγονται συγκεκριμένα πρωινά Σαββάτου και Κυριακής κατόπιν συνεννόησης του τμήματος). Οι θεωρητικές εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα από 17.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ. Ως Ημερομηνία Έναρξης του Προγράμματος έχει οριστεί η ημέρα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2009. Τόπος Διεξαγωγής είναι η Πινακοθήκη “Κουβουτσάκη” στην οδό Λεβίδου 11, 14562 Κηφισιά, με εξαίρεση ορισμένες μέρες, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πρόγραμμα. Οδηγός πρόσβασης υπάρχει στις εγγραφές του ημερολογίου του ιστοχώρου μας.

Η Διάρθρωση των θεματικών ενοτήτων του Προγράμματος ανά Φορέα υλοποίησης έχει ως εξής:

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Γνωσιακές παράμετροι της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων
Επικοινωνία – Διαχείριση Πληροφορίας – Διαχείριση πανικού
Δυναμική Ομάδας – Λύση Προβλήματος – Λήψη Απόφασης.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Μετεωρολογική Πληροφορία – Επιχειρησιακή Ετοιμότητα – Τεχνολογικά Ατυχήματα – Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.

Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών

Αναγνώριση Κατεστραμμένης Περιοχής.
Ασφάλεια Διασώστη και Διαδικασία Διάσωσης.
Χρήση Μηχανημάτων – Ομαδοποίηση Θυμάτων στις μαζικές καταστροφές (TRIAGE).
Ακινητοποίηση θυμάτων εντός ερειπίων και δημιουργία σεναρίου διάσωσης.

Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Μέτρα Αυτοπροστασίας από σεισμούς.
Επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων σε χώρους κατοικίας.
Συμπεριφορά κτιρίων, καταρρεύσεις και διασώσεις.
Σχέδια έκτακτης ανάγκης για χώρους συνάθροισης κοινού.
Διαχείριση ελεύθερων χώρων – Χώροι καταφυγής.
Σύνταξη σχεδίου ασφαλούς εκκένωσης χώρων συνάθροισης πολιτών.

Πυροσβεστική Υπηρεσία (και Ε.Μ.Α.Κ.)

Αστικές πυρκαγιές.
Πυρκαγιές υγρών και αερίων.
Δασικές πυρκαγιές
Διασώσεις από σεισμούς κα τροχαία ατυχήματα.

Λιμενικό Σώμα

Σωστικά μέσα πλοίων.
Ναυτικά ατυχήματα – Εγκατάλειψη πλοίων – Διάσωση.
Ναυαγοσωστική.
Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Σαμαρείτες

Πρώτες Βοήθειες : συμπεριλαμβάνονται
κακώσεις, εγκαύματα, κατάγματα, δήγματα ζώων
δηλητηριάσεις, ξένα σώματα, ασφυξία, επιληψία, ηλεκτροπληξία
καρδιακή προσβολή, ΚΑΡΠΑ, πνιγμός.
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Καταυλισμοί : Δημιουργία καταυλισμών, Εγκατάσταση σκηνών και Λειτουργία καταυλισμών.

PRAKSIS

Οργάνωση και λειτουργία εθελοντικών ομάδων.
Ο εθελοντής σε τοπικό επίπεδο.
Εκτίμηση αναγκών σε καταστάσεις κρίσεων.
Σχεδιασμός προγράμματος φυσικής καταστροφής.

Τέλος σας σημειώνουμε πως το Πρόγραμμα:

 • Οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης (εκτιμώμενου στοιχείου στο βιογραφικό σημείωμα) από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ μέσω της Γ.Γ.Ε.Ε / ΙΔΕΚΕ (http://www.ideke.edu.gr)
 • Οδηγεί στην ένταξη του μητρώου εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 • Δημιουργεί την εκ του νόμου απαιτούμενη ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.
 • Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καθιστά τους εκπαιδευθέντες ικανούς να αναπτύξουν δράσεις στην τοπική κοινωνία.
 • Πιστοποιείται με Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000 και υποστηρίζεται από Εθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων.
 • Θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ασφάλεια των Προσκοπικών Δράσεων καθώς και στον εμπλουτισμό του προγράμματός τους.
 • Θα καταστήσει τους αποφοίτους σημαντικά στελέχη της Εφορείας Πολιτικής Προστασίας του ΣΕΠ για τη δημιουργία ενός εκπαιδευμένου Κλιμακίου ανταποκρινόμενου σε πανελλαδικές ανάγκες.
 • Έχει ως θεσμοθετημένο όργανο και μέλος στο δίκτυο υποστήριξης του, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να έχει αποσταλεί αυθεντική (ή αντίγραφο αυτής) στους αρμόδιους Εφόρους έως και τη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 (το αργότερο).

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Έφορο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αν. Αττικής, κο Στράτο Μπουμπούκη στα παρακάτω στοιχεία:
Κινητό: 6977318209
E-mail: bouboukis@pkf.gr
Fax: 2106124362

Αναπληρωτή Έφορο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αν. Αττικής, κο Δημήτρη Κουτσούπα στα παρακάτω στοιχεία:
Κινητό: 6948279882
E-mail: maridas2np@yahoo.com

Τοπικό Έφορο Κηφισιάς, κο Αλέξανδρο Βαρουξή στα παρακάτω στοιχεία:
Κινητό: 6957203155
E-mail: al.varouxis@gmail.comFax: 2108019772

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Βαθμοφόρους – νέους και παλαιούς- της Προσκοπικής κίνησης, Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων καθώς και σε γονείς-κηδεμόνες Βαθμοφόρων ή παιδιών μελών της Κίνησής μας.

Ευελπιστώ στην αθρόα συμμετόχη σας σε αυτό το μεγάλης κοινωνικής σημασίας εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γεώργιος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *