15 Ιανουαρίου 2009 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03/09

     

ΠΡΟΣ :   Όλους τους Βαθµοφόρους

ΘΕΜΑ:  Λειτουργία Σχολής Αρχικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων

 

Αγαπητοί µου,

Στα  πλαίσια  του    Εκπαιδευτικού  Προγράµµατος 2009  της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  και  σε εφαρµογή του Κανονισµού Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθµοφόρων, ανακοινώνεται ότι θα πραγµατοποιηθεί Σχολή Αρχικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων στις 14 και 15 Μαρτίου  2009. Στη Σχολή µπορούν να συµµετάσχουν Βαθµοφόροι που έχουν  Εντολή  Διοικήσεως και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιµάκια  τους για το έτος 2008. Κάθε εκπαιδευόµενος θα συµβάλλει στις δαπάνες της Σχολής µε το ποσό των €25,00.  

Αιτήσεις συµµετοχής,  σωστά συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες και µε το ποσό των €25,00  θα πρέπει να φθάσουν ιεραρχικά στην Π.Ε. Αν. Αττικής το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25/2/2008. Αρχηγός της Σχολής θα είναι ο Έφορος Εκπαίδευσης της Περιφέρειας, Ζαχαρίας Αντωνιάδης.

Όσοι και όσες επιλεγούν να παρακολουθήσουν τη Σχολή αυτή θα ειδοποιηθούν έγκαιρα και τηλεφωνικά για τη συµµετοχή  τους και τις λοιπές λεπτοµέρειες (εφόδια, υλικά κλπ).

Παρακαλούνται οι Τοπικοί Έφοροι καθώς και οι Αρχηγοί Συστηµάτων να ενηµερώσουν το ταχύτερο δυνατόν τους Βαθµοφόρους, σχετικά µε τη λειτουργία της Σχολής αυτής. Επίσης παρακαλούνται οι ΕΚΣ να ενισχύσουν όσους επιθυµούν να παρακολουθήσουν τη  Σχολή.

Οι Βαθμοφόροι που θα συμμετάσχουν στη Σχολή μπορούν να προετοιμαστούν για τη Σχολή στα σεμινάρια γνώσεων προσκοπικής τεχνικής που θα λειτουργήσουν με αντικείμενα: Χάρτης-τοπογραφία, Α’ Βοήθειες-υγιεινή, Κόμποι-συνδέσεις και Επικοινωνία. Τα σεμινάρια αυτά μπορεί να παρακολουθήσει και όποιος άλλος Βαθμοφόρος επιθυμεί. Ο χώρος διεξαγωγής της Σχόλης και των προπαρασκευαστικών σεμιναρίων θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

    

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *