Αθήνα, 8 Μαρτίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/09

 

ΠΡΟΣ: Βαθμοφόρους και Κοινότητες Συστημάτων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΘΕΜΑ: Περιοδική Έκδοση για Κοινότητες Ανιχνευτών με Τίτλο: « Ο Ανιχνευτής»

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή του Τριετούς Προγράμματος A.I.D.A 2008-11, ο Κλάδος Ανιχνευτών της Περιφέρειάς μας, ανακοινώνει την έναρξη της τριμηνιαίας έκδοσης του περιοδικού «Ο Ανιχνευτής», για Κοινότητες Ανιχνευτών.

Στόχος της έκδοσης του Ανιχνευτικού Περιοδικού που θα διανέμεται σε ηλεκτρονική μορφή στα Συστήματα της Περιφέρειας μας, είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους Ανιχνευτές και Βαθμοφόρους τους, να παρουσιάσουν το έργο της Κοινότητας τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Προσκοπικής χρονιάς. Απώτερος στόχος είναι η ένταξη του ως ένθετο σε όλες τις τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πρότυπο εργαλείο προβολής του Προσκοπικού Έργου στο ευρύ αναγνωστικό κοινό ώστε να επιφέρει μία σημαντική αριθμητική αύξηση της Δύναμης των μελών του κάθε Συστήματος.

Η τριμηνιαία έκδοση χωρίζεται σε 4 βασικές περιόδους με τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Μάρτιος – Μάιος: Αναφορά στις Χειμερινές Δράσεις των Κοινοτήτων
  • Ιούνιος – Αύγουστος: Πασχαλινές Μεγάλες Δράσεις – Έρευνα – Προσφορά
  • Σεπτέμβριος – Νοέμβριος: Καλοκαιρινές Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου
  • Δεκέμβριος – Φεβρουάριος: Πρότυπες Δράσεις από τα 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης

Το κάθε θέμα προς δημοσίευση θα αποτελείται από κείμενο 150 λέξεων σε μορφή word και πρότυπο φωτογραφικό υλικό ( jpeg ανάλυση το λιγότερο: 150 dpi 800χ600 px) συναφές με το άρθρο καταχώρησης, το οποίο θα επιμελούνται Ανιχνευτές με την υποστήριξη και ενίσχυση του Αρχηγού της Κοινότητάς τους. Το υλικό της έκδοσης θα εμπλουτίζεται από άρθρα που αφορούν τρέχουσες εξελίξεις, Εκπαιδεύσεις Βαθμοφόρων και δράσεις του Κλάδου Ανιχνευτών της Περιφέρειας και Γενικής Εφορείας. Τα άρθρα θα αποστέλλονται ένα μήνα πριν από την διάθεση της κάθε έκδοσης, στον Έφορο του Κλάδου Ανιχνευτών της Π.Ε Μανώλη Άγριος στο email: magrios@ontelecoms.gr.

Το δημιουργικό της έκδοσης θα επιμελείται η Εφορεία Επικοινωνίας και Προβολής του Προσκοπικού Προγράμματος από τους Εφόρους Κωνσταντίνο Ευφραιμίδη και Ελίνα Γαλιώτου

Την τρέχουσα καταχώρηση της Κοινότητάς σας για τις χειμερινές σας Εκδρομές, παρακαλώ αποστείλατε την με email έως την Δευτέρα στις 23/03/2009.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *