Αγ. Παρασκευή, 15/6/2009

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/09

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους βαθμοφόρους Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ.: Ε.Π. Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Πρωτοβουλίες Περιφέρειας για Κατασκηνώσεις και Προετοιμασία Φάκελου

 

Αγαπητοί μου,

Όλοι μας γνωρίζουμε πως η καλοκαιρινή κατασκήνωση αποτελεί την κορωνίδα της προσκοπικής δραστηριότητας.

Με αυτό το δεδομένο η Περιφέρεια Αν. Αττικής στην προσπάθειά της να στηρίξει τα τμήματα που αδυνατούν να πραγματοποιήσουν αυτόνομα κατασκήνωση λαμβάνει την πρωτοβουλία για τις παρακάτω δράσεις.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ

Έχει προγραμματιστεί η πραγματοποίηση κατασκήνωσης το διάστημα μεταξύ 18-25 Ιουλίου 2009 στο κατασκηνωτικό Κέντρο της Περιφέρειας μας στο Σούνιο. Πληροφορίες στον Έφορο κλάδου Λυκοπούλων Κων/νο Χατζάτογλου (e-mail:costas.hatzatoglou@gmail.com, τηλ. 6976 610306).

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Προτείνεται η συνεργασία μεταξύ των Ομάδων που θέλουν να πραγματοποιήσουν κοινή κατασκήνωση. Τα τμήματα που ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερώσουν τον Έφορο κλάδου Προσκόπων Πάνο Παπαδόπουλο (e-mail: liapanos@hol.gr, τηλ. 6936 766470).

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Προτείνεται η δημιουργία Κοινότητας Ανιχνευτών Π.Ε. που θα συμμετάσχει στην ΕΛΠΙΔΑ με αρχηγό τον Δημήτρη Μανίκη, Έφορο Ανάπτυξης της Περιφέρειας μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Έφορο κλάδου Ανιχνευτών Μανώλη Άγριο (magrios@ontelecoms.gr, τηλ. 6977 071220).

 

Παρακαλώ για την ανταπόκριση σας σε αυτή την προσπάθεια ώστε κανένα τμήμα να μη μείνει χωρις κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι.

 

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να υπενθυμίσω τα παρακάτω αναφορικά με τις κατασκηνώσεις και Μ. Δ. Υ. των Τμημάτων της Περιφέρειας Αν. Αττικής:

Α) Δεν θα εγκριθεί κατασκήνωση τμήματος του οποίου το Σύστημα δεν έχει ολοκληρώσει την απογραφή του 2009 η έχει υπόλοιπα προηγουμένων ετών, καθώς επίσης δεν έχει προμηθευτεί τα νέα βιβλία και στοιχεία Οικονομικής διαχείρισης από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σ.Ε.Π. Και οι δύο παραπάνω υποχρεώσεις μας έπρεπε να έχουν διεκπεραιωθεί εδώ και πολύ καιρό. Για το λόγο αυτό, σας γνωρίζω ότι η ευθύνη απόρριψης Κατασκήνωσης θα βαρύνει αποκλειστικά τους Α.Σ. οι οποίοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη των παραπάνω ενεργειών.

Β) Οι φάκελοι κατασκηνώσεων θα πρέπει να παραδοθούν ιεραρχικά στους αντίστοιχους Εφόρους Κλάδων το αργότερο 10 ημέρες πριν την αναχώρηση του τμήματος, ώστε να υπάρχει χρόνος για την σωστή μελέτη τους και τις παρατηρήσεις των Εφόρων και τυχόν διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Αδυναμία τμήματος να ακολουθήσει τις παραπάνω προθεσμίες μάλλον θα οδηγήσει στην απόρριψη του φακέλου.

Γ) Κάθε φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει σχέδιο πυρασφάλειας της Κατασκήνωσης. Αυτό θα πρέπει να περιέχει:

  1. Προληπτικές-προπαρασκευαστικές ενέργειες (καθαρισμούς χώρου και παρεδάφιας βλάστησης, κλαδεύσεις εάν απαιτούνται, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς)
  2. Μέσα, μέτρα και υλικά πυρασφάλειας (Διαχείριση καυσίμων, πρόβλεψη τροφοδοσίας ανάγκης για 24 ώρες, προβλέψεις επιτήρησης του χώρου, καθηκοντολόγιο και ονομαστικό πλάνο ενεργειών βαθμοφόρων σε περίπτωση συμβάντος-Ανιχνευτές δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα, επικουρούν τους βαθμοφόρους στην υλοποίηση τους-διατιθέμενοι πυροσβεστήρες με πιστοποιητικό αναγόμωσης σε ισχύ από αρμόδιο τεχνικό- εργαλεία πυρόσβεσης και τα σημεία διασποράς τους στο χώρο, ασκήσεις πυρασφαλείας κατάλληλα ενταγμένες στο πρόγραμμα των πρώτων ημερών της κατασκήνωσης)
  3. Σχέδιο διαφυγής που να εξασφαλίζει την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση των κατασκηνωτών με ίδια μέσα εάν απαιτηθεί. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να φαίνονται στο τοπογραφικό του χώρου της κατασκήνωσης, στον οποίο καλό είναι να προβλέπονται χώροι καταφυγής (χώρος ο οποίος σε ακτίνα τουλάχιστον 20 μέτρων δεν έχει βλάστηση και στον οποίο θα καταφύγει το τμήμα σε περίπτωση που η ασφαλής διαφυγή δεν είναι εφικτή π.χ. σε περίπτωση μεγάλης φωτιάς με ισχυρό άνεμο κοντά στην κατασκήνωση που αποκλείει την όδευση διαφυγής)
  4. Πλάνο ενεργειών σε περίπτωση άλλων συμβάντων π.χ. ατύχημα, ασθένεια κ.λ.π.

Εάν υπάρχει η δυνατότητα, προτείνεται το σχέδιο πυρασφάλειας να είναι τυπωμένο σε ξεχωριστό φάκελο ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο για να επιδειχθεί, εάν σας ζητηθεί από κάποια Δημόσια αρχή.

Τέλος, σας υπενθυμίζω και σας προτρέπω να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο (ΒΕ01_08) για την ασφάλεια των δράσεων του ΣΕΠ αναφορικά με τις κατασκηνώσεις.

Εύχομαι σε όλους σας καλές και ασφαλείς προσκοπικές δράσεις.

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *