Αθήνα 24/3/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/09

ΠΡΟΣ: Βαθμοφόρους Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ.: Α.Σ. και Τ.Ε. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

Θέμα: Παρακολούθηση Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους (Συμμετοχή σε ετήσια συντήρηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους)

 

Αγαπητοί Βαθμοφόροι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Βασική Εγκύκλιο 2 της 22 Μαρτίου 2007 του Σ.Ε.Π, η ουσιαστική συμμετοχή σε μία ετήσια Συντήρηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση της Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους.

Για τον λόγο αυτό ενημερώνονται οι βαθμοφόροι που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην εν λόγω σχολή, ότι μπορούν να συμμετέχουν στην ετήσια συντήρηση των σκαφών του 2ου Συστήματος Ν/Π Χολαργού.

Η συντήρηση των σκαφών πραγματοποιείται στη λέσχη του Συστήματος (Τέρμα οδού Σύρου, Λόφος Τσακού, Αθλητικό Κέντρο Χολαργού, 15562 Χολαργός). Oι ενδιαφερόμενοι βαθμοφόροι μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπαρχηγό Συστήματος του 2ου Συστήματος Ν/Π Χολαργού, Δημήτρη Κουτσούπα (e-mail: maridas2np@yahoo.com τηλ: 6948273882).

Για οδηγίες πρόσβασης στη λέσχη, όπως και για οποιαδήποτε άλλη λέσχη της Π.Ε. Αν. Αττικής, μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικό μενού (Συστήματα) στον παρόντα ιστοχώρο.

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *