Αθήνα, 27η Ιανουαρίου 2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/10

 

ΠΡΟΣ: Βαθμοφόρους Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ: Εφορεία Περιοχής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση εκπαιδευτικού μητρώου βαθμοφόρων Π.Ε. Ανατ. Αττικής

 

Αγαπητοί μου,

 

Στο πλαίσιο της καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών των βαθμοφόρων της Περιφέρειας μας και χάραξης της αντίστοιχης πολιτικής για τα έτη 2010-2011 παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων να αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα 15-2-2010 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Περιφέρειας μας peanattikis@sep.org.gr, συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Βαθμοφόρου Καθήκοντα Προσκοπική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικές Ανάγκες Ι Εκπαιδευτικές Ανάγκες ΙΙ Εκπαιδευτικές Ανάγκες ΙΙΙ

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *