Αθήνα 27η Ιανουαρίου 2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05/10

 

ΠΡΟΣ: Βαθμοφόρους Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ: Εφορεία Περιοχής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας Κλιμακίων Π.Ε. Ανατ. Αττικής

 

Αγαπητοί μου,

Στη προσπάθεια επίτευξης ενός καλύτερου επιπέδου επικοινωνίας μεταξύ των μελών και κλιμακίων της Περιφέρειας μας παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων να αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα 15-2-2010 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Περιφέρειας μας peanattikis@sep.org.gr, συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκιο Διεύθυνση Τ.Κ. Website e-mail Τηλ.
Ονοματεπώνυμο Καθήκοντα Τ.Κ. Διεύθυνση e-mail Τηλ./Κιν.
Α.Σ.
Υ.Σ.
Πρόεδρος Ε.Κ.Σ
Ταμίας Ε.Κ.Σ.
Α.Α.Λ.
Α.Ο.Π.
Α.Κ.Α.
Αρχηγός Δικτύου

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *