Αθήνα 17η Φεβρουαρίου 2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/10

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Τμημάτων, Αρχηγούς Συστημάτων και Τ.Ε. Π.Ε. Ανατολικής Αττι-κής

ΚΟΙΝ: Ε. Π. Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαιώσεων προς τρίτους

 

Αγαπητοί μου,

Έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές το φαινόμενο να ζητείται από τους Αρχηγούς Κλιμακίων βεβαίωση από γονείς παιδιών για μη προσκοπική χρήση. Το πρόβλημα κυρίως δημιουργείται όταν υπάρχουν δικαστικές διενέξεις.

Καθίσταται σαφές προς όλους ότι το μόνο κλιμάκιο που δύναται να εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα είναι οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π., στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται ιεραρχικά το αίτημα του γονέα με σχετική εισήγηση του επικεφαλής του κλιμακίου, η οποία δεν είναι απαραίτητα δεσμευτική για την Κεντρική Διοίκηση.

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που αγνοηθεί η παραπάνω οδηγία και κλιμάκιο χορηγήσει παράτυπα σχετική βεβαίωση, ο βαθμοφόρος που θα την εκδόσει, σε ενδεχόμενη δυσμενή τροπή της δικαστικής διαμάχης θα φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη τόσο έναντι των διαδίκων όσο και έναντι του Σ.Ε.Π. και θα υποστεί τις όποιες κυρώσεις.

Εφιστώ την προσοχή όλων σας στην πιστή τήρηση των παραπάνω προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπα προβλήματα.

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *