Αγ. Παρασκευή, 26η Νοεμβρίου 2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 40/10

 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους Βαθμοφόρους & μέλη Δικτύων Π.Ε. Αν. Αττικής

ΚΟΙΝ: Ε.Π. Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα – Ζωή στο Ύπαιθρο – Ε.Π. Αττικής

Αγαπητοί μου,

Η Περιφέρεια μας συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ε.Π. Αττικής, «Ζωή στο Ύπαιθρο»  που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων υπαίθρου

Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει τα τμήματα εκείνα που λειτουργώντας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό, επικεντρώσουν τις δραστηριότητες τους για τη χρονική περίοδο 2010-2011 σε δραστηριότητες Υπαίθρου.

Για να συμμετέχει ένα τμήμα στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει εγκαίρως την απογραφή του για το 2010-2011, η σύνθεση του να είναι σύμφωνη με το κανονισμό και κατά τη διάρκεια της χρονιάς να έχει πραγματοποιήσει κατ’ ελάχιστο τις δράσεις Υπαίθρου όπως αυτά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.

Σύνθεση Τμήματος

Τμήμα

Επιτελείο

Μέλη

Παρατηρήσεις

Αρχηγός

Υπαρχηγοί

Αγέλη

1

1 έως 3

10 έως 30

Εάν η Αγέλη έχει περισσότερα από 24 Λυκόπουλα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 Υπαρχηγούς

Ομάδα

1

1 έως 3

10 έως 40

Εάν η Ομάδα έχει περισσότερους από 30 Προσκόπους μπορεί να έχει 1 ακόμη Υπαρχηγό

Κοινότητα

1

1 έως 3

6 έως 24

Εάν η Κοινότητα έχει περισσότερους από 24 Ανιχνευτές μπορεί να έχει 1 ακόμη Υπαρχηγό

Δίκτυο

1

3 έως 25

 

 

Απαιτούμενες Δράσεις Υπαίθρου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Τμήμα

Εκδρομές

Καλοκαιρινή Δραστηριότητα

Παρατηρήσεις

Μονοήμερες

Διήμερες

Πολυήμερες

Αγέλη

4

2

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Η Αγέλη πραγματοποιεί τουλάχιστον 2 διήμερα πριν την κατασκήνωση

Ομάδα

2

4

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Σκόπιμο είναι η Ομάδα να πραγματοποιεί μόνο διήμερες και πολυήμερες εκδρομές

Κοινότητα

 

2

2

Μ.Δ.Υ.

Οι δράσεις Υπαίθρου της κοινότητας προγραμματίζονται με βάση το διαθέσιμο χρόνο των μελών της

Δίκτυο

1

 

1

ΤΑΞΙΔΙ

Το Δίκτυο έχει ελάχιστη προϋπόθεση λειτουργίας 1 δράση ανά τρίμηνο

Παρακαλούνται οι Τοπικοί Έφοροι να αποστέλλουν ενημέρωση προς την Περιφέρεια για τις δραστηριότητες υπαίθρου που πραγματοποιούν τα τμήματα τους στo email costas.hatzatoglou@gmail.com.

Στο τέλος της χρονιάς το κάθε τμήμα θα πρέπει να παρουσιάσει σε ενιαία ηλεκτρονική παρουσίαση το σύνολο των δράσεών του στο Ύπαιθρο.

Όλα τα τμήματα που θα συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις του προγράμματος «Ζωή στο Ύπαιθρο» θα λάβουν τιμητική διάκριση από την Ε.Π. Αττικής.

Επιπλέον από τα διακριθέντα τμήματα θα λάβουν 300€ ενίσχυση για την πραγματοποίηση μίας συγκεκριμένης δραστηριότητας Υπαίθρου για την περίοδο 2011-2012, κατόπιν κληρώσεως που θα πραγματοποιηθεί σε ειδική συνάντηση για τα αποτελέσματα του προγράμματος :

  • 1 Αγέλη
  • 1 Ομάδα
  • 1 Κοινότητα
  • 1 Προσκοπικό Δίκτυο

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και όμορφες και συναρπαστικές δράσεις Υπαίθρου.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *