ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αθήνα 26η Μαίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/10

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Ομάδων

ΚΟΙΝ: Αρχηγούς Συστημάτων

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Προσκόπων σε εκδρομή εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

 

Αγαπητοί Αρχηγοί,

Η εκδρομή-εξερεύνηση Χρυσού Βέλους είναι η κορυφαία στιγμή στη ζωή ενός Προσκόπου. Είναι η στιγμή που θα προσπαθήσει, χωρίς τη βοήθεια των Βαθμοφόρων του, να εφαρμόσει όλα όσα έμαθε τα προηγούμενα χρόνια στην Ομάδα. Είναι η στιγμή που θα συνεργαστεί αποτελεσματικά με δύο άλλους συνομήλικους Προσκόπους, που έχουν τις ίδιες γνώσεις και ικανότητες με εκείνον, για να ζήσουν δυο μέρες στο ύπαιθρο μόνοι τους.

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστούν όλα τα παραπάνω και να γίνει καλύτερα η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Προσκόπων, παρακαλείσθε να στείλετε τα μητρώα προόδου των Προσκόπων, σωστά συμπληρωμένα στον Έφορο Κλ. Προσκόπων της Περιφέρειας, Πάνο Παπαδόπουλο (liapanos@hol.gr, Σκαλκώτα 7, 11525 Αθήνα).

Τα μητρώα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις γνώσεις, ικανότητες και δράσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (και για τα τρία Βέλη), με τις αντίστοιχες ημερομηνίες συμπλήρωσής τους.

Πρέπει να επισημάνουμε, για την αποφυγή παρερμηνειών, πως η ημερομηνία απονομής του Αργυρού Βέλους πρέπει να έχει εύλογη χρονική απόσταση από την εκδρομή-εξερεύνηση Χρυσού Βέλους (ώστε να ήταν δυνατή η απόκτηση των γνώσεων-ικανοτήτων και η συμμετοχή στις απαιτούμενες δράσεις).

Τέλος να θυμίσουμε πως ο υποψήφιος Πρόσκοπος πρέπει να έχει οργανώσει ημερήσια ή διήμερη εκδρομή με την Ενωμοτία του (στο ύπαιθρο) και βέβαια να έχει συμμετάσχει ενεργά σε 2 κατασκηνώσεις (με 5 τουλάχιστον διανυκτερεύσεις η καθεμιά) και θα πρέπει το κλιμάκιο απ’ το οποίο προέρχεται να έχει ολοκληρώσει την απογραφή για το 2010

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *