Αγ. Παρασκευή, 8η Ιανουαρίου 2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/11

 

ΠΡΟΣ: Α.Σ., Ε.Κ.Σ., Τ.Ε. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ: Ε.Π. Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος Έτους 2010

 

Αγαπητοί μου,

Στο πλαίσιο διαφύλαξης των αρχών της χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας της Κίνησης και σε εφαρμογή των άρθρων 7 του 3ου μέρους του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και 26 (παράγραφος 6α) του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. καλούνται όλα τα κλιμάκια της Περιφέρειας μας να καταθέσουν στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφέρειας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011 οικονομικό απολογισμό 2010 και προϋπολογισμό 2011.

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν με αποκλειστική ευθύνη του Αρχηγού Συστήματος (ή του Τοπικού Εφόρου), του Προέδρου και του Ταμία της ΕΚΣ του κάθε κλιμακίου στον Περιφερειακό Έφορο ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση.

Εντός της ίδιας ημερομηνίας (μέχρι την 31-1-2011) θα πρέπει να κατατεθούν στην Κεντρική Διοίκηση τα πρωτότυπα τιμολόγια του έτους 2010.

Τέλος θα ήθελα να παρακαλέσω μέσα στην ίδια προθεσμία να καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στα μαντήλια εκατονταετίας που έχει διαθέσει κάθε Σύστημα και να επιστραφούν τυχόν αδιάθετα κομμάτια.

Εφιστώ την προσοχή όλων στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω και παρακαλώ για σχετικές σας ενέργειες.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γιώργος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *