Αγ. Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 39/12


ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους του 1ου  Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής, Τους Εφόρους της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, Την Ε. Κ. Σ. του 1ου  Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής

ΚΟΙΝ: Ε.Π. Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Αρχηγού Συστήματος

 

Αγαπητοί µου,

Κατόπιν της παραίτησης του μέχρι σήμερα Α.Σ. του  1ου  Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής προκηρύσσεται θέση Α.Σ. του  1ου  Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής. Καλούνται οι βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του 1ου  Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής, καθώς και οι Έφοροι της Π.Ε., να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Tρίτη  23 Οκτωβρίου 2012, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένα, την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση υποψηφιότητας, το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα, όπως υπαγορεύεται από την Βασική εγκύκλιο 4/2009 του ΣΕΠ και τις διαδικασίες που αυτή θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο του 1ου  Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκειά της οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης (Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 12μηνη θητεία), να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *