Aγ. Παρασκευή, 30 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/12

 

Προς: Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Τμημάτων

Κοιν.: ΑΣ / ΥΣ / ΤΕ

 

Θέμα: Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων


Αγαπητοί μου,

Σημαντικότερη δράση των Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών και μελών Προσκοπικού Δικτύου είναι η πολυήμερη, τουλάχιστον 7 ημερών, Θερινή Κατασκήνωση, η 5ήμερη Μεγάλη Δράση Υπαίθρου και το Ταξίδι. Κύριος στόχος των δράσεων υπαίθρου ολοκλήρου του χρόνου, είναι η βαθμιαία εξοικείωση των παιδιών για να αποκτήσουν τις απαραίτητες Προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες (Ζωή στη Φύση, Υπαίθρια Διαβίωση, Σκαπανική – Κατασκευές, Α΄ Βοήθειες, Επικοινωνία, Προσανατολισμός – Τοπογραφία, κλπ) για μια ελκυστική και ωφέλιμη Κατασκήνωση.

Η Κατασκήνωση ή Μεγάλη Δράση Υπαίθρου, είναι η κορυφαία ετήσια δράση του Προγράμματος κάθε Προσκοπικού Τμήματος και αποτελεί για τον Αρχηγό μοναδική ευκαιρία για την από κάθε πλευρά ολοκληρωμένη εφαρμογή της Μεθοδολογίας του Κλάδου, καθώς και μία ευκαιρία για τη στενότερη επικοινωνία και γνωριμία με το κάθε παιδί ή έφηβο, μέσα σ’ ένα ευχάριστο και φυσικό περιβάλλον.

Οι Βαθμοφόροι πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο πριν (έγκαιρη και επαρκής προετοιμασία) όσο και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση της Κατασκήνωσης για την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων (ασφάλεια, υγιεινή διαβίωση, πρόγραμμα, διατροφή, οικονομικά, επικοινωνίες, δημόσιες σχέσεις) που θα κάνουν τη δράση αυτή να μείνει αξέχαστη στα παιδιά ή τους εφήβους και κυρίως να πετύχει τους στόχους της.

Καθώς λοιπόν ήδη βρίσκεστε όλοι σε περίοδο προετοιμασίας των καλοκαιρινών κατασκηνώσεών σας, θα θέλαμε προς διευκόλυνση όλων σας να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

1. Προϋποθέσεις διεξαγωγής Κατασκήνωσης, Μεγάλη Δράσης Υπαίθρου και Ταξιδίου

Α) Τα μέλη που θα συμμετάσχουν πρέπει να έχουν δώσει οπωσδήποτε την Προσκοπική τους Υπόσχεση και να είναι απογραμμένα για το τρέχον έτος.

Β) Οι Βαθμοφόροι, πρέπει να είναι καταρτισμένοι (με σχολές Βασικής και Κατασκηνωτικής Τεχνικής/Μ.Δ.Υ. του αντίστοιχου Κλάδου), επαρκείς σε αριθμό και να έχουν εντολές διοίκησης σε ισχύ.

Σε όλους τους συμμετέχοντες Βαθμοφόρους στην Κατασκήνωση Αγέλης ή Ομάδας, καθώς και στους Ανιχνευτές ή Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κατασκήνωση, ανατίθενται καθήκοντα από τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης (Πρόγραμμα, Διαχείριση, Υγιεινή, Τροφοδοσία κ.λπ.) για τα οποία, κάθε ένας, είναι υπεύθυνος. Ειδικότερα για την Κατασκήνωση, την Μ.Δ.Υ. και το ταξίδι απαιτούνται:

Για τις Κατασκηνώσεις Αγελών και Ομάδων:

 1. Αρχηγός με Εντολή Διοίκησης, ο οποίος να είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής του Κλάδου.
 2. Δύο, τουλάχιστον, Υπαρχηγοί, πτυχιούχοι ΣΒΕΒΛ/ΣΒΕΒΠ. Σε περίπτωση που ο Αρχηγός δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής Κλάδου Λυκοπούλων/Προσκόπων, ο ένας εκ των Υπαρχηγών πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτοχος αντίστοιχου πτυχίου.
 3. Δύο έως τρία άτομα (Βαθμοφόροι άλλου Τμήματος ή Ανιχνευτές), για τις υπηρεσίες της Κατασκήνωσης. Όσον αφορά τους Ανιχνευτές, η συμμετοχή τους στην Κατασκήνωση Ομάδας πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τον Αρχηγό της Κοινότητας Ανιχνευτών στο πλαίσιο του προγράμματος του Κλάδου Ανιχνευτών.Στην κατασκήνωση Αγέλης Λυκοπούλων και στον τομέα της Διοικητικής Μέριμνας (τροφοδοσία, μαγείρεμα, υλικό κ.λ.π.) μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 1‐2 γονείς Λυκοπούλων.

Για τις Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου:

 1. Ένας Αρχηγός ο οποίος να έχει πάρει μέρος σε δύο Μ.Δ.Υ., ως μέλος Αρχηγείου και να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τη Σχολή Μεγάλων Δράσεων του Κλάδου Ανιχνευτών.
 2. Ένας έως δύο Υπαρχηγοί. Σε περίπτωση που ο Αρχηγός δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Μεγάλων Δράσεων Κλάδου Ανιχνευτών, ο ένας εκ των Υπαρχηγών πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτοχος πτυχίου Σ.Μ.Δ. Κλάδου Ανιχνευτών. Λοιποί Βαθμοφόροι ή μέλη του Δικτύου που θα κληθούν τυχόν να ακολουθήσουν τη Μεγάλη Δράση, θα πρέπει να έχουν αναλάβει γι’ αυτή συγκεκριμένα καθήκοντα και επίσης να ξεπερνούν σε ηλικία τα 20 έτη. Όσο για τους Ανιχνευτές, για να νοείται ΜΔΥ θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έξι συμμετέχοντες.

Για τα ταξίδια Προσκοπικού Δικτύου:

 1. Αρχηγός με Εντολή Διοίκησης, ο οποίος να είναι κάτοχος πτυχίου ΣΒΕΒΠΔ.

2. Περιεχόμενα Φακέλου Κατασκήνωσης, Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου και Ταξιδίου

Για την έκδοση άδειας Κατασκήνωσης, Μ.Δ.Υ. και Ταξιδίου από την Περιφερειακή Εφορεία, το αργότερο 5 (πέντε) εβδομάδες πριν την Κατασκήνωση, ο Αρχηγός του τμήματος πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει το Φάκελο Κατασκήνωσης, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής – με την παρακάτω σειρά:

 1. Αίτηση Άδειας Λειτουργίας Κατασκήνωσης
 2. Άδεια Χρήσης χώρου
 3. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας και έγκρισης από τους:
  1. Ιδιοκτήτη του χώρου
  2. Δημοτικές, Αστυνομικές και Ιατρικές Αρχές της περιοχής
  3. Έγγραφη ενημέρωση του Δασαρχείου για κατασκήνωση εάν πραγματοποιείται σε δασικό χώρο
 4. Κατάσταση Βαθμοφόρων
  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Ημ. γέννησης
  3. Καθήκοντα στο Σύστημα
  4. Καθήκοντα στην Κατασκήνωση/ΜΔΥ/Ταξίδι
  5. Αριθμός μητρώου
  6. Αριθμός εντολής
  7. Τηλέφωνα επικοινωνίας
 5. Κατάσταση κατασκηνωτών
  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Ημ. γέννησης,
  3. Αριθμός προσκοπικής ταυτότητας
  4. Τηλέφωνα επικοινωνίας
 6. Πληροφορίες για την ανεύρεση του χώρου
  1. Τρόπος μετάβασης
  2. Σχεδιάγραμμα τρόπου πρόσβασης στον κατασκηνωτικό χώρο
  3. Σχέδιο εκκένωσης χώρου
  4. Τηλέφωνο Επικοινωνίας
  5. Χάρτες μετακινήσεων (για ΜΔΥ)
 7. Στόχοι κατασκήνωσης/ ΜΔΥ(Άρχες Προσκοπισμού – Χαρακτηριστικά Ηλικίας – 5 τομείς & 6 Πεδία)
 8. Πρόγραμμα Ημερησίων Κινήσεων
 9. Αναλυτικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων
  1. Ημέρα
  2. Ζώνη προγράμματος (Πρωινές, Απογευματινές, Βραδινές)
  3. Τίτλος δράσης
  4. Αναλυτική επεξήγηση/περιγραφή δράσης
  5. Υλικά
  6. Υπεύθυνος
  7. Εναλλακτικά Προγράμματα (π.χ. σε περίπτωση καύσωνα, βροχόπτωσης, κλπ)
 10. Στοιχεία του προγράμματος που πρέπει να αναφέρονται/επεξηγούνται στους φακέλους αναλυτικά (ανά κλάδο):
  1. Για Αγέλες Λυκοπούλων:
   1. Κριτήρια Αξιολόγησης που εντάχθηκαν στις Δραστηριότητες του Προσράμματος
   2. Ερασιτεχνικές ασχολίες και στοιχεία αυτών που εντάχθηκαν στις Δραστηριότητες του Προγράμματος
   3. Διακόσμηση του χώρου κατασκήνωσης (τραπεζαρία, ιστός, χώρος εξάδων κτλ)
  2. Για Ομάδες Προσκόπων:
   1. Άμιλλα (Στόχοι και Οπτικοποίηση της)
  3. Για Κοινότητες Ανιχνευτών και Προσκοπικά Δίκτυα:
   1. Όμιλοι εργασίας
   2. Θέματα Έρευνας και ανάλυση προσφοράς
   3. Πρόγραμμα μεταφορών
   4. Τόποι διανυκτερεύσεων
 11. Διαιτολόγιο – Ποσοτολόγιο – Κοστολόγιο τροφίμων
 12. Αναλυτική κατάσταση υλικού
 13. Οικονομικός Προϋπολογισμός
 14. Δηλώσεις Συμμετοχής παιδιών, υπογεγραμμένες από τους γονείς ή κηδεμόνες
 15. Βεβαιώσεις Κατάστασης Υγείας κατασκηνωτών υπογεγραμμένες από γιατρό.
 16. Πρόγραμμα νυκτερινής ασφάλειας – Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Β. Να παρουσιάσει στον Αρχηγό Συστήματος και μετά τη σχετική έγκριση στον Τοπικό Έφορο ή εκπρόσωπό του, το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Δραστηριοτήτων της Κατασκήνωσης, Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού.

3. Διαδικασία Εγκρίσεως Φακέλου Κατασκήνωσης

Όλα τα παραπάνω που αποτελούν τον πλήρη φάκελο Κατασκήνωσης υποβάλλονται στην Τοπική Εφορεία ή στην Περιφέρεια σε τρία αντίγραφα, η οποία:

α. Ελέγχει την πληρότητα του Φακέλου της Κατασκήνωσης, σε ότι αφορά στις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις (Πρόγραμμα, Διαιτολόγιο, Έγκριση, Ασφάλεια) και όπου κρίνει αναγκαίο, βοηθάει στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας του Τμήματος.

β. Ο Τοπικός Έφορος υπογράφει την έγκριση της άδειας λειτουργίας Κατασκήνωσης και τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξή της, την προωθεί στην Περιφερειακή Εφορεία, η οποία:

 1. Ο Αρμόδιος Έφορος του Κλάδου της Περιφερειακής Εφορείας μελετά το Φάκελο της Κατασκήνωσης και σε προσωπική συνάντηση ενημερώνεται από τον Αρχηγό της τον οποίο, εφόσον χρειάζεται, ενθαρρύνει και βοηθάει στην επίλυση ή διευθέτηση τυχόν θεμάτων.
 2. Ο Περιφερειακός Έφορος υπογράφει την έγκριση άδειας λειτουργίας Κατασκήνωσης σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων ένα μένει στην Περιφερειακή Εφορεία, ένα επιστρέφεται στην Τοπική Εφορεία και το τρίτο παραδίδεται στον Αρχηγό του Τμήματος που πραγματοποιεί την Κατασκήνωση και τον έχει μαζί του καθ όλη την διάρκειά της.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται Τοπική Εφορεία, τα παραπάνω περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Εφορείας.

4. Θέματα προσοχής

 1. Επιδίωξη και προσπάθεια κάθε Αρχηγού πρέπει να είναι η πραγματοποίηση κατ΄ έτος της Θερινής Κατασκήνωσης, της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ή του Ταξιδίου. Όταν οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν (μικρός αριθμός κατασκηνωτών, περιορισμένα υλικά μέσα, έλλειψη Βαθμοφόρων) τότε, κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει κοινή κατασκήνωση Τμημάτων του ιδίου Κλάδου. Εφόσον η Κατασκήνωση είναι Ομάδας Προσκόπων οι Ενωμοτίες σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν δομή και σύνθεση. Η κοινή Κατασκήνωση έχει το νόημα κοινής αντιμετώπισης λειτουργικών αναγκών (τροφοδοσία, υλικό κ.λπ.) καθώς και της συμμετοχής των Τμημάτων σε κοινές δράσεις. Αν πάλι μιλάμε για Κοινότητες, αυτές θα πρέπει να σχεδιάσουν μαζί το πρόγραμμα και να λειτουργούν από κοινού καθόλη τη διάρκεια προετοιμασίας του Φακέλου.
 2. Κοινή Κατασκήνωση Τμημάτων διαφορετικού Κλάδου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και για κανένα λόγο.
 3. Εφόσον η Κατασκήνωση πραγματοποιείται εκτός των γεωγραφικών ορίων της Εφορείας Περιοχής ο/η Περιφερειακός Έφορος ενημερώνει τον Περιφερειακό Έφορο του τόπου εγκατάστασης/πραγματοποίησης της Κατασκήνωσης.
 4. Κατασκήνωση ή ΜΔΥ Τοπικής Εφορείας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω. Τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ειδική έγκριση του Εφόρου Περιοχής και ενημέρωση της Γενικής Εφορείας.
 5. Προσκοπικά Κλιμάκια, τα οποία οργανώνουν δραστηριότητες υπαίθρου διάρκειας τεσσάρων και άνω διανυκτερεύσεων οφείλουν ν’ ακολουθούν τις οδηγίες και διαδικασίες Κατασκήνωσης και να υποβάλλουν προς έγκριση έγκαιρα το σχετικό φάκελο στο προϊστάμενο Κλιμάκιό τους.

5. Διοικητικές Υποχρεώσεις & ευθύνες

 1. Παραλείψεις ή αποκλίσεις από τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω και περιγράφονται αναλυτικά στους σχετικούς Κανονισμούς του ΣΕΠ (Τεύχος 10: Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων), αποτελούν λόγο αναβολής ή ματαίωσής της.
 2. Με ευθύνη των Περιφερειακών και Τοπικών Εφορειών θα πρέπει να διενεργούνται τακτικές επισκέψεις στις Κατασκηνώσεις ώστε να επιβεβαιώνεται η τήρηση του προγράμματος, καθώς και όλων των προβλεπόμενων οδηγιών.
 3. Σε περίπτωση που κατά την επίσκεψη θα διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας της Κατασκήνωσης, θα διακόπτεται η δράση και το Τμήμα θα επιστρέφει αμέσως στην έδρα του και θ’ ακολουθείται η διαδικασία διοικητικού ελέγχου και ο καταλογισμός ευθυνών.
 4. Απαγορεύεται το οποιοδήποτε άναμμα φωτιάς σε οποιοδήποτε χώρο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού

Τέλος, θα θέλαμε να γνωρίζουμε άμεσα τυχόν αδυναμία πραγματοποίησης κατασκήνωσης, Μ.Δ.Υ. ή ταξιδίου από κάποια Αγέλη, Ομάδα, Κοινότητα ή Προσκοπικό Δίκτυο για να διερευνήσουμε από κοινού τρόπο λύσης του προβλήματος. Για το λόγο αυτό οι Έφοροι των κλάδων και οι Αναπληρωτές τους βρίσκονται στη διάθεσή σας και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους στα παρακάτω τηλέφωνα :

 • Τζωρτζίνα Τέγου – 6932584993 – Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων
 • Κλήμης Τοσουνίδης – 6947776614 – Αν. Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων
 • Κωνσταντίνος Εφραιμίδης – 6945290509 – Έφορος Κλάδου Προσκόπων
 • Ιωσήφ Μαρίνα Δακορώνιας -6934445088 – Αν. Έφορος Κλάδου Προσκόπων
 • Μιχάλης Κατωπόδης – 6936011270 – Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών
 • Νίκος Γαλάνης – 6974128977 – Αν. Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών
 • Χατζάτογλου Κώστας – 6976610306 – Αν. Π.Ε. (Προσκοπικά Δίκτυα)

Η Π.Ε. Αν. Αττικής εύχεται ολόψυχα καλές και ασφαλείς κατασκηνώσεις και βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *