Αγ. Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 37/12


ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθµοφόρους

ΚΟΙΝ: Εφ. Εκπαίδευσης Γ.Ε., Εφ. Περιοχής Αττικής, Π.Ε. Αθηνών, Π.Ε. Ν. Αττικής, Π.Ε. Δ. Αττικής, Π.Ε. Σαρωνικού

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Σχολής Αρχικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων

Αγαπητοί µου,

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Κανονισµού Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθµοφόρων, ανακοινώνεται ότι θα πραγµατοποιηθεί Σχολή Αρχικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων στις 3-4 Νοεμβρίου 2012. Στη Σχολή µπορούν να συµµετάσχουν Βαθµοφόροι που έχουν Εντολή Διοικήσεως και μέλη Προσκοπικού Δικτύου που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιµάκια τους για το έτος 2012-13. Κάθε εκπαιδευόµενος θα συµβάλλει στις δαπάνες της Σχολής µε το ποσό των €25,00.

Αιτήσεις συµµετοχής, σωστά συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες και µε το ποσό των €25,00 και συνοδευόμενες από το έντυπο αξιολόγησης ατομικών γνώσεων & ικανοτήτων ζωής υπαίθρου,  θα πρέπει να φθάσουν ιεραρχικά στην Π. Ε. Αν. Αττικής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/10/2012.

Αρχηγός της Σχολής θα είναι η Εκπαιδευτής Ελένη Αποστόλου, Αρχηγός του 1ου Συστήματος Προσκόπων Παιανίας .

Όσοι και όσες επιλεγούν να παρακολουθήσουν τη Σχολή αυτή θα ειδοποιηθούν έγκαιρα και τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους και τις λοιπές λεπτομέρειες (εφόδια, υλικά, ώρες πραγματοποίησης Εκπαιδευτικών Συναντήσεων κλπ).

Παρακαλούνται οι Τοπικοί Έφοροι καθώς και οι Αρχηγοί Συστηµάτων να ενηµερώσουν το ταχύτερο δυνατόν τους Βαθµοφόρους και τα μέλη προσκοπικού Δικτύου, σχετικά µε τη λειτουργία της Σχολής αυτής. Επίσης παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. να ενισχύσουν όσους επιθυµούν να παρακολουθήσουν τη Σχολή.

Οι Βαθμοφόροι που θα συμμετάσχουν στη Σχολή οφείλουν να λάβουν μέρος στις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή. Τα σεμινάρια αυτά μπορεί να παρακολουθήσει και όποιος άλλος Βαθμοφόρος επιθυμεί.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετέχουν με επιτυχία στην Εκδρομή Εξερεύνησης, που θα διοργανωθεί στα πλαίσια της Σχολής, κατόπιν θα πρέπει να παρακολουθήσουν την ενότητα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, που θα διοργανωθεί την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012,  στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *