Αγ. Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 40/12


ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθµοφόρους, Μέλη Προσκοπικού Δικτύου και Μέλη Ε.Κ.Σ.

ΚΟΙΝ: Γενική Εφορεία, Ε.Π. Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Υποστηρικτών και Προσφορών και λειτουργία επαγγελματικού οδηγού της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής

 

Αγαπητοί µου,

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των Συστημάτων και των μελών τους, η Περιφέρεια μας, θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα προσέλκυσης υποστηρικτών και επίτευξης οικονομικότερων προσφορών για την μαζική κάλυψη των αναγκών των Συστημάτων μας. Οι προσφορές που θα εξασφαλίζονται από τη Περιφέρεια προς τα Συστήματα θα είναι βάση των αναγκών  που θα κατατεθούν από τους Αρχηγούς Συστημάτων.

Θα υπάρχει ενημέρωση προς τα μέλη της Περιφέρειας μέσω του newsletter της Π.Ε. Αν. Αττικής για τις εταιρείες και τους προμηθευτές από τις οποίες θα εξασφαλίζεται υποστήριξη καθώς και για τις εταιρείες που προσφέρουν οικονομικότερες προσφορές στα μέλη μας σε προϊόντα τους, καθώς και προβολή τους μέσω ειδικού χώρου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας όπου θα αναφέρονται οι προσφορές τους και τα είδη.

Επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας μας θα λειτουργεί Επαγγελματικός Οδηγός όπου τα μέλη μας θα μπορούν να εισάγουν περιγραφή του επαγγέλματος τους με σκοπό την αλληλοϋποστήριξη των μελών μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Αναμένουμε το ταχύτερο δυνατό από κάθε κλιμάκιο να υποβάλει προς την Περιφέρεια πίνακα αναγκών σε είδη ή υλικά προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *