Αγ. Παρασκευή, 30 Μαΐου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/13

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Τμημάτων, Αρχηγούς Συστημάτων, Τοπικούς Εφόρους

ΚΟΙΝ.: Ε.Π. Αττικής

 

Θέμα: Θερινές Κατασκηνώσεις, Μ.Δ.Υ. & Ταξίδια τμημάτων Π. Ε. Αν. Αττικής

 

Αγαπητοί μου,

Ενόψει της πραγματοποίησης των Θερινών κατασκηνώσεων, Μ.Δ.Υ. & ταξιδιών των τμημάτων της Π. Ε. Αν. Αττικής  θα θέλαμε προς διευκόλυνση όλων μας να επιστήσουμε την προσοχή σας στα αναφερόμενα στους σχετικούς κανονισμούς του Σ.Ε.Π. για την έγκριση φακέλων για την διεξαγωγή κατασκηνώσεων, Μ.Δ.Υ. & ταξιδιών. (Επισυνάπτεται σχετικό παράρτημα).

Σας παρακαλώ, οι Αρχηγοί Συστήματος, όπως άμεσα ενημερώσετε την Περιφέρεια για την διεξαγωγή των κατασκηνώσεων των τμημάτων των Συστημάτων σας, συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο πίνακα και αποστέλλοντας στην Περιφέρεια (costas.hatzatoglou@gmail.com). Σκοπός είναι να προβούμε ιεραρχικά στην ενημέρωση των αντίστοιχων Περιφερειακών Εφόρων, στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας των οποίων θα πραγματοποιηθούν κατασκηνώσεις των τμημάτων της Περιφέρειάς μας για την εξασφάλιση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των κλιμακίων μας και την υποστήριξη των δράσεων μας.

Επισυνάπτονται επίσης, για την επικοινωνία σας με τις αρμόδιες αρχές τα χρήσιμα έγγραφα που αναφέρονται στην ανακοίνωση Νο 47/15-5-2013 της Γενικής Εφορείας, τα οποία θα πρέπει περιλαμβάνονται στους φακέλους κατασκηνώσεων και να τα έχουν διαθέσιμα οι Αρχηγοί των κατασκηνώσεων για κάθε επαφή τους με τις αρχές.

Η Περιφέρεια, αντιλαμβανόμενη τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνουμε καθημερινά, προτίθεται να προβεί στο συντονισμό των μαζικών μεταφορών (πούλμαν και φορτηγών), αγορών υλικών για τις κατασκηνώσεις, και εξασφάλιση χορηγιών για την τροφοδοσία αυτών υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τα τμήματα. Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστήματος που ενδιαφέρονται, έχουν καταγράψει τις ανάγκες τους και επιθυμούν ακόμα και να υποστηρίξουν αυτή τη προσπάθεια, να έρθουν σε επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Έφορο, Κώστα Χατζάτογλου (6976610306 – costas.hatzatoglou@gmail.com), για την καταγραφή των αναγκών τους και το καλύτερο συντονισμό των ενεργειών αυτών.

Τέλος, θα θέλαμε να γνωρίζουμε άμεσα τυχόν αδυναμία πραγματοποίησης κατασκήνωσης, Μ.Δ.Υ. ή ταξιδίου από κάποια Αγέλη, Ομάδα, Κοινότητα ή Προσκοπικό Δίκτυο για να διερευνήσουμε από κοινού τρόπο πραγματοποίησης κοινής δράσης με άλλο τμήμα ή συμμετοχής σε δραστηριότητα που θα διοργανώσει η Περιφέρεια.

Η Π. Ε. Αν. Αττικής εύχεται ολόψυχα καλές και ασφαλείς κατασκηνώσεις και το επιτελείο της βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

 Περιφερειακός Έφορος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *