Αγ. Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/13

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους του 4ου Συστήματος Προσκόπων Περισσού, Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Την Ε.Κ.Σ. του 4ου Συστήματος Προσκόπων Περισσού

ΚΟΙΝ.: Ε.Π. Αττικής

 

Θέμα: Ανάδειξη Αρχηγού Συστήματος

 

Αγαπητοί μου,

Κατόπιν παραιτήσεως του Αρχηγού Συστήματος του 4ου Συστήματος Προσκόπων Περισσού, προκυρήσσεται η διαδικασία ανάδειξης νέου. Ως εκ τούτου καλούνται οι βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του 4ου Συστήματος Προσκόπων Περισσού, καθώς και οι Έφοροι της Π.Ε., να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τρίτη 20 Αυγούστου 2013, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένα, την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση υποψηφιότητας, το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα, όπως υπαγορεύεται από την βασική εγκύκλιο 4/2009 του ΣΕΠ και τις διαδικασίες που αυτή θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο του 4ου Συστήματος Προσκόπων Περισσού σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκειά της οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης (Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 12μηνη θητεία εκ των οποίων οι έξι μήνες το δωδεκάμηνο προ της αναδείξεως), να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

 Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *