Αγ. Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03/13


ΠΡΟΣ: Βαθμοφόρους Κοινοτήτων Ανιχνευτών, Α.Σ., Τ.Ε.

ΚΟΙΝ.: Εφορεία Περιοχής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ανιχνευτικού Εργαστηρίου

 

Αγαπητοί µου,

O Κλάδος Ανιχνευτών της Περιφέρειάς μας, μετά από πρόταση της 2ης Κ.Α. Χολαργού και σε συνεργασία με το εργαστήριο κατεργασιών μετάλλων, της σχολής Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οργανώνει Ανιχνευτικό Εργαστήριο τo Σάββατο 09/02/2013, 10:00 –17:00. Το εργαστήρι, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη, Ηράκλειο Αττικής),θα έχει θέμα:

«Εργαστήριο Μεταλλοτεχνίας»

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2002, ως καθολικός διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης). Η ΣΕΛΕΤΕ είχε ιδρυθεί με νομοθετικό διάταγμα το 1959, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας οργάνωσης και ανάπτυξης ενός συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην μεταπολεμική Ελλάδα του ’50.

Στο εργαστήρι μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές απ’ όλες τις Κοινότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει μόνο με Προσκοπικό Μαντήλι. Τους Ανιχνευτές θα συνοδεύουν υποχρεωτικά Βαθμοφόροι από τις Κοινότητες τους. Οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στις δαπάνες του εργαστηρίου με το ποσό των 10 €.

Τους συμμετέχοντες θα απασχολήσουν: η μέθοδος κατασκευής μεταλλικών αντικειμένων, σφυρηλασία, βαφή και άλλες θερμικές κατεργασίες. Μετά την παρουσίαση οι Ανιχνευτές θα κατασκευάσουν και θα ελέγξουν ο καθένας ένα δικό του απλό δείγμα.

Οι  Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με ονομαστική λίστα από κάθε Κοινότητα στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Μιχάλη Κατωπόδη, στο e-mail (mkatopodis@gmail.com) έως το Σάββατο 02/02/2013. Λόγω της ζήτησης του εργαστηρίου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η οποία θα κλείσει στην συμμετοχή των 25 Ανιχνευτών .

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *