Αγ. Παρασκευή, 22 Μαΐου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/13

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων, Αρχηγούς Συστημάτων, Τοπικούς Εφόρους

ΚΟΙΝ.: Ε.Π. Αττικής

 

Θέμα: Εκδρομή-Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους

 

Αγαπητοί μου,

Ο κλάδος Προσκόπων της Π. Ε. Αν. Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του προσκοπικού προγράμματος, διοργανώνει για τις Ομάδες της Π.Ε. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους. Η εκδρομή θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 29-30 Ιουνίου 2013 στα Γεράνεια όρη στην Κορινθία. Σκοπός της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους είναι να αποδείξουν οι Πρόσκοποι που θα συμμετάσχουν ότι διαθέτουν οργανωτικό πνεύμα, ικανότητα προγραμματισμού και συνεργασίας ως μέλη τριμελούς εξερευνητικής ομάδας, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες.

Τη διοργάνωση και την αξιολόγηση αυτής της δράσης έχει η Π. Ε. Αν. Αττικής με τη συνεργασία των Βαθμοφόρων των Ομάδων των οποίων οι Πρόσκοποι μετέχουν.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 20€/συμμετέχοντα και καλύπτει τα μεταφορικά και μέρος της τροφοδοσίας. Προτείνεται το κόστος συμμετοχής των Βαθμοφόρων να καλυφθεί από την ΕΚΣ.

Επιβάλλεται η παρουσία τουλάχιστον ενός Βαθμοφόρου από κάθε συμμετέχουσα Ομάδα και για την πραγματοποίησή της πρέπει να δημιουργούνται τουλάχιστον δύο εξερευνητικές ομάδες. Θυμίζουμε ότι βάση κανονισμού μέριμνα και ευθύνη για διοργάνωση Εκδρομής-Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους, έχουν μόνο οι ΤΕ και οι ΠΕ.

Προϋπόθεση συμμετοχής ενός Προσκόπου στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους είναι η ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την απόκτηση του Χρυσού Βέλους, όπως περιγράφονται στον σχετικό κανονισμό.

Η Αίτηση Συμμετοχής Ομάδας και η Δήλωση Συμμετοχής Προσκόπου (μαζί με το ποσό συμμετοχής) πρέπει να σταλούν στο proskopoi@gmail.com, μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 (δεν θα δοθεί παράταση) μαζί αντίγραφο του Μητρώο Προσκόπου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Εφ. Κλάδου Προσκόπων της ΠΕ, Κωνσταντίνο Εφραιμίδη 6945290509.

Η προσυνάντηση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 στις 18:00 στα γραφεία της Περιφέρειας στην Αγία Παρασκευή.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή της εκδρομής και οι Πρόσκοποι που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια συμμετοχής θα ειδοποιηθούν έγκαιρα. Η σύνθεση των εξερευνητικών ομάδων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδρομής θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες. Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή Προσκόπων ή Βαθμοφόρων στην εκδρομή εξερεύνησης χρυσού βέλους, προϋποθέτει αποδοχή των σχετικών Κανονισμών του ΣΕΠ.

Τέλος, τονίζεται ότι ο συμμετέχων Πρόσκοπος υποχρεούται να παρευρεθεί: στην προσυνάντηση, στην εκδρομή και στην παρουσίαση των απαιτήσεων.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

 Περιφερειακός Έφορος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *