Αγ. Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33/13

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Συστημάτων, Τοπικούς Εφόρους, Ε.Κ.Σ. Κλιμακίων.

ΚΟΙΝ.: Ε.Π. Αττικής

 

Θέμα: Οικονομικός Έλεγχος Απόδοσης Απογραφών Έτους 2012-13

 

Αγαπητοί μου,

Έχει παρατηρηθεί η ολοκλήρωση της Απογραφής αρκετών Συστημάτων για το έτος 2012-13 να έχει πραγματοποιηθεί παραμονές των κατασκηνώσεων των τμημάτων και να απογράφονται μόνο τα μέλη των Τμημάτων που συμμετέχουν σ’ αυτές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή σε δράσεις όλης της προηγούμενης χρονιάς ανασφάλιστων μελών μας, αλλά και μέλη τα οποία ενώ έχουν αποδώσει στο Σύστημα που ανήκουν το ποσό για την απογραφή τους να μην απογράφονται. Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια θα προβεί σε οικονομικό έλεγχο των Συστημάτων που πραγματοποίησαν τις απογραφές τους παραμονή των κατασκηνώσεων και παρουσιάζουν αδικαιολόγητη μείωση του αριθμού των απογεγραμμένων μελών τους σε σχέση με το έτος 2011-12.

Με επιστολή που θα λάβουν οι Αρχηγοί Συστήματος των εν λόγο Συστημάτων, θα κληθούν να προσκομίσουν για έλεγχο, εντός πέντε (5) ημερών, τα μπλοκ αποδείξεων είσπραξης, το βιβλίο του ταμείου του Συστήματος και τις αποδείξεις που έχουν λάβει από την οικονομική υπηρεσία του Σ.Ε.Π. για την απογραφή των μελών τους για το έτος 2012-13.

Υπενθυμίζεται πως Συστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ολοκλήρωση των απογραφών τους θα πρέπει να ενημερώνουν τα προϊστάμενα κλιμάκιά τους ώστε αντίστοιχα θέματα να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

 Περιφερειακός Έφορος

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *