Αγ. Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/14

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους του 3ου Συστήματος Προσκόπων Χαλανδρίου, Την Ε.Κ.Σ. του 3ου Συστήματος Προσκόπων Χαλανδρίου, Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ.: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική

 

Θέμα: Ανάδειξη Αρχηγού 3ου Σ/Π Χαλανδρίου

 

Αγαπητοί μου,

Κατόπιν της παραίτησης του Αρχηγού Συστήματος του 3ου Συστήματος Προσκόπων Χαλανδρίου καλούνται οι βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του 3ου Συστήματος Προσκόπων Χαλανδρίου, καθώς και οι Έφοροι της Π. Ε. Αν. Αττικής, να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή (ιδιοχείρως ή με e-mail: info@peanattikis.org). Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένα, την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση υποψηφιότητας, το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα, όπως υπαγορεύεται από τον κανονισμό διοίκησης του ΣΕΠ και τις διαδικασίες που αυτός θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο του 3ου Συστήματος Προσκόπων Χαλανδρίου σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης (συνολική θητεία τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία να περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον μήνες κατά το δωδεκάμηνο προ της αναδείξεως), να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *