Αγ. Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/14

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους του 4ου Συστήματος Προσκόπων Βριλησσίων, Την Ε.Κ.Σ. του 4ου Συστήματος Προσκόπων Βριλησσίων, Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ.: Βοηθό Γενικό Έφορο

 

Θέμα: Ανάδειξη Αρχηγού 4ου Σ/Π Βριλησσίων

 

Αγαπητοί μου,

Κατόπιν της λήξης της θητείας του Αρχηγού Συστήματος του 4ου Συστήματος Προσκόπων Βριλησσίων, καλούνται οι βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του 4ου Συστήματος Προσκόπων Βριλησσίων, καθώς και οι Έφοροι της Π. Ε. Αν. Αττικής, να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή (ιδιοχείρως ή με e-mail: info@peanattikis.org). Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένα, την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση υποψηφιότητας, το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα, όπως υπαγορεύεται από τον κανονισμό διοίκησης του ΣΕΠ και τις διαδικασίες που αυτός θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο του 4ου Συστήματος Προσκόπων Βριλησσίων σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκειά της οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης (Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 12μηνη θητεία), να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *