Αγ. Παρασκευή, 4 Μαΐου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/14

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους του της ΤΕ Κηφισιάς, Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Την Ε.Κ.Σ. της ΤΕ Κηφισιάς

ΚΟΙΝ.: Ε.Π. Αττικής

 

Θέμα: Ανάδειξη Τοπικου Εφόρου

 

Αγαπητοί μου,

Καλούνται οι βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. της ΤΕ Κηφισιάς, καθώς και οι Έφοροι της Π.Ε., να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Τοπικου Εφόρου.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Σαββατο 24 Μαϊου 2014, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένα, την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση υποψηφιότητας, το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα, όπως υπαγορεύεται από την βασική εγκύκλιο 4/2009 του ΣΕΠ και τις διαδικασίες που αυτή θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο της ΤΕ Κηφισιάς σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκειά της οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι των Συστημάτων της ΤΕ Κηφισιάς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης (Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 24μηνη θητεία), να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *