Αγ. Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 38/14

 

ΠΡΟΣ: Τους Α.Σ. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τους Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τους Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τους Αρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τους Αρχηγούς Προσκοπικών Δικτύων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

Θέμα: Διεξαγωγή Ημερήσιων και Πολυήμερων Εκδρομών

 

Αγαπητοί μου,

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το τελευταίο χρονικό διάστημα, να αποστέλλονται στην Περιφέρεια προς έγκριση Δελτία και Φάκελοι Εκδρομών παραμονές της διεξαγωγής των εκδρομών των Τμημάτων μας.

Σας παρακαλώ, εν όψει Χειμερινών Εκδρομών όπως όλοι μεριμνήσουμε για την τήρηση των ισχυόντων στο Κεφάλαιο 2 – Ημερήσια και Πολυήμερη Εκδρομή, του Κανονισμού Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων του Σ.Ε.Π.. Τα Δελτία Εκδρομής θα πρέπει να αποστέλλονται στη Περιφέρεια ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση fakeloi@peanattikis.org, εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στον Κανονισμό, και κατόπιν θα αποστέλλεται από την Περιφέρεια η έγκριση της εκδρομής με τα σχόλια των Εφόρων Κλάδων.

Οι Αρχηγοί Συστημάτων παρακαλούνται για την υποβοήθηση των Αρχηγών των Τμημάτων, για την έγκαιρη υποβολή των Δελτίων και Φακέλων Εκδρομών, καθώς είναι πολύ σημαντική για την έμπρακτη και ευέλικτη υποστήριξη του Προσκοπικού Προγράμματος. Επίσης υπενθυμίζεται ότι οι Έφοροι των Κλάδων και οι Βοηθοί Περιφερειακοί είναι στη διάθεσή σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε.

Καλή συνέχεια και καλές εκδρομές στο Ύπαιθρο, εκεί όπου παίζεται το Προσκοπικό Παιχνίδι.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *