Αγ. Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03/14

 

ΠΡΟΣ: Κοινότητες Ανιχνευτών

ΚΟΙΝ.: Ε.Π. Αττικής

 

Θέμα: Διοργάνωση Ανιχνευτικού Εργαστηρίου

 

Αγαπητοί μου,

O Κλάδος Ανιχνευτών της Περιφέρειάς μας, οργανώνει Ανιχνευτικό Εργαστήριο το Σάββατο 08/02/2014 (9.00–19.00). Το εργαστήρι θα έχει θέμα: «Η Τεχνική της Παρουσίασης» και θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κορωπίου (Βασιλέως Κων/νου 47, Κορωπί).

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει μόνο με Προσκοπικό Μαντήλι. Τους Ανιχνευτές θα συνοδεύουν υποχρεωτικά Βαθμοφόροι από τις Κοινότητες τους. Οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στις δαπάνες του εργαστηρίου με το ποσό των 10€ και θα φέρουν μαζί τους απαραίτητα φακό κεφαλής για τις ανάγκες του εργαστηρίου.

Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με ονομαστική λίστα από κάθε Κοινότητα στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Νίκο Γαλάνη, στο e-mail nikgalanis@tee.gr μέχρι την Τετάρτη 05/02/2014.

Στο εργαστήριο καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι Βαθμοφόροι του κλάδου Ανιχνευτών που δεν το έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν, ώστε μελλοντικά να μπορούν να πραγματοποιούν ελκυστικές παρουσιάσεις συνθέσεως. Η συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία γιατί η Παρουσίαση στην Κοινότητα Ανιχνευτών, αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία, αλλά και αυτή καθεαυτή η Αποστολή αποτέλεσε πρωτόγνωρη Προσκοπική εμπειρία για όλους.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *