Αγ. Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/14

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Συστημάτων, Τοπικούς Εφόρους, Ε.Κ.Σ. Κλιμακίων

ΚΟΙΝ.: Ε.Π. Αττικής

ΣΧΕΤ.: Η εγκύκλιος 1/2014 της Γ.Ε.

 

Θέμα: Νέο Φορολογικό Πλαίσιο ΣΕΠ

 

Αγαπητοί μου,

Θα ήταν επιθυμία μας, η επικοινωνία μας τη νέα χρονιά να ξεκινήσει με ευχές και ανακοινώσεις για προσκοπικά δρώμενα, αλλά δυστυχώς οι φορολογικές εξελίξεις τρέχουν και οι επιπτώσεις τους μπορεί να είναι δυσμενέστατες και για το προσκοπικό μας έργο.

Σαν πρώτη ενέργεια αντιμετώπισης των νέων φορολογικών μέτρων, η κεντρική Διοίκηση εξέδωσε την υπ. αριθ. 1/2014 εγκύκλιο (το πλήρες κείμενο της συνημμένο και εδώ) με την οποία ορίζονται οι ενέργειες που πρέπει πλέον απαρέγκλιτα να τηρούν όλα τα προσκοπικά κλιμάκια και παρακαλώ όλους για την πιστή εφαρμογή της.

Για την πληρέστερη ενημέρωση μας η Γενική Εφορεία έχει προγραμματίσει ενημερωτική συνάντηση την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, ώρα 19.30′, στην αίθουσα Αθ. Λευκαδίτης στο μέγαρο του Σ.Ε.Π.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί η νέα διαδικασία για την τήρηση και την παρακολούθηση των δαπανών από τα Κλιμάκια, σύμφωνα με το νέο φορολογικό πλαίσιο.

Η εκδήλωση αφορά τους Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Συστημάτων, Τοπικούς Εφόρους όπου υφίστανται, τους Προέδρους και τους Ταμίες των ΕΚΣ, οι οποίοι θα πρέπει να παραστούν σε αυτή, σε περίπτωση δε κωλύματος τους να υπάρχει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ εκπρόσωπος του κλιμακίου.

Επειδή αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα της συναντήσεως είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά στη φορολογική θωράκιση του ΣΕΠ, παρακαλείσθε για τις άμεσες ενέργειές, ώστε το σύνολο των ανωτέρω στελεχών μας να παρευρίσκονται στις συναντήσεις.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *