Αγ. Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33/15

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους του 1ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Πεύκης, Την Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Πεύκης, Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική

 

Θέμα: Ανάδειξη Αρχηγού 1ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Πεύκης

 

Αγαπητοί μου,

Ενόψη της λήξης της εντολής διοίκησης του Α.Σ. του 1 Συστήματος Αεροπροσκόπων Πεύκης καλούνται για την ανάδειξη του Αρχηγού Συστήματος του 1 Συστήματος Αεροπροσκόπων Πεύκης οι βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του 1 Συστήματος Αεροπροσκόπων Πεύκης, καθώς και οι Έφοροι της Π. Ε. Αν. Αττικής, να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή (ιδιοχείρως ή με e-mail: info@peanattikis.org). Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένα, την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση υποψηφιότητας, το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα, όπως υπαγορεύεται από τον κανονισμό διοίκησης του ΣΕΠ και τις διαδικασίες που αυτός θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο του 1 Συστήματος Αεροπροσκόπων Πεύκης σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκειά της οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης (Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 12μηνη θητεία), να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

 

  Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *