Αγ. Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 35/15

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους του 1ου Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής, Την Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής, Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική

 

Θέμα: Ανάδειξη Αρχηγού 1ου Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής

 

Αγαπητοί μου,

Κατόπιν της λήξης της θητείας του Αρχηγού Συστήματος του 1ου Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής, καλούνται οι βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής, καθώς και οι Έφοροι της Π. Ε. Αν. Αττικής, να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή (ιδιοχείρως ή με e-mail:  info@peanattikis.org). Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένα, την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση υποψηφιότητας, το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα, όπως υπαγορεύεται από τον κανονισμό διοίκησης του ΣΕΠ και τις διαδικασίες που αυτός θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο του 1ου Συστήματος Προσκόπων Αγίας Παρασκευής σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης (συνολική θητεία τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία να περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον μήνες κατά το δωδεκάμηνο προ της αναδείξεως), να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

 

  Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *