Αγ. Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/15

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους του 1ου Συστήματος Προσκόπων Νέας Ερυθραίας, Την Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Προσκόπων Νέας Ερυθραίας, Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική

 

Θέμα: Ανάδειξη Αρχηγού 1ου Συστήματος Προσκόπων Νέας Ερυθραίας

 

Αγαπητοί μου,

Κατόπιν της παραίτησης της Α.Σ. του 1ου Συστήματος Προσκόπων Νέας Ερυθραίας, καλούνται οι βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Προσκόπων Νέας Ερυθραίας, καθώς και οι Έφοροι της Π. Ε. Αν. Αττικής, να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή (ιδιοχείρως ή με e-mail: info@peanattikis.org). Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένα, την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση υποψηφιότητας, το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα, όπως υπαγορεύεται από τον κανονισμό διοίκησης του ΣΕΠ και τις διαδικασίες που αυτός θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο του1ου Συστήματος Προσκόπων Νέας Ερυθραίας σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης (συνολική θητεία τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία να περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον μήνες κατά το δωδεκάμηνο προ της αναδείξεως), να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

 

  Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *