Αγ. Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/15

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Διονύσου, Την Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Διονύσου, Τους Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική

 

Θέμα: Ανάδειξη Αρχηγού 1 ου Σ/Ν Διονύσου

 

Αγαπητοί μου,

Ενόψη της λήξης της εντολής διοήκησης του Α.Σ. του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Διονύσου καλούνται για την ανάδειξη του Αρχηγού Συστήματος του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Διονύσου οι βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του 1ουΣυστήματος Ναυτοπροσκόπων Διονύσου, καθώς και οι Έφοροι της Π. Ε. Αν. Αττικής, να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορίας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή (ιδιοχείρως ή με e-mail: info@peanattikis.org). Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν συνημμένα, την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου για την κατάθεση υποψηφιότητας, το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα, όπως υπαγορεύεται από τον κανονισμό διοίκησης του ΣΕΠ και τις διαδικασίες που αυτός θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν.

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Διονύσου σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκειά της οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Καλούνται όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης (Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και 12μηνη θητεία), να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

 

  Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *