Αγ. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/15

 

ΠΡΟΣ: Τους Αρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών, Αρχηγούς Συστημάτων

ΚΟΙΝ.: Κλάδος Ανιχνευτών Γενικής Εφορείας

 

Θέμα: Ανιχνευτές Δάφνης

 

Αγαπητοί μου,

Η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής, σε συνέχεια της ανακοίνωσης υπ’ αριθ. 9 του 2014 , αναφορικά με τους επιτυχόντες στην Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης, και κατόπιν της ολοκλήρωσης προϋποθέσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Γ’ Τεύχος – Οργάνωση και Λειτουργία, Πρόγραμμα Προόδου – Μέρος 3ο Κλάδος Ανιχνευτών, έχει τη χαρά να απονείμει το διακριτικό του «Ανιχνευτή Δάφνης».

Ακολουθεί ο πίνακας με τους Ανιχνευτές Δάφνης.

Α/Α Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο Σύστημα
1 2029264 Παντελής Ρέλλας 1ο Παπάγου
2 98027994 Νικήτας Κεφαλογιάννης 1ο Παπάγου

Συγχαίρω τους παραπάνω Ανιχνευτές και εύχομαι καλή πρόοδο και επιτυχία στους προσωπικούς και προσκοπικούς τους στόχους.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *