Αγ. Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/15

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους

ΚΟΙΝ: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική, Ειδικότητα Αεροπροσκόπων Γενικής Εφορείας

 

Θέμα: Διεξαγωγή Σεμιναρίου Γνωριμίας με την Ειδικότητα Αεροπροσκόπων

 

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Περιφέρειας μας, η ειδικότητα των Αεροπροσκόπων στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε, θα πραγματοποιήσει σεμινάριο με θέμα «Γνωριμία με την ειδικότητα Αεροπροσκόπων», το οποίο θα περιλαμβάνει και τη διεξαγωγή πτήσης εθισμού για τους συμμετέχοντες.

Το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31/01/2015, από τις 12:00 ώς τις 17:00, στο 5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας – Κάλβου 103, Τ.Κ. 142 31, Ν. Ιωνία.

Την Κυριακή 01/02/2015 θα πραγματοποιηθεί πτήση εθισμού στο Τατόι, από τις 10:00π.μ. ως 14:00.

Προτεραιότητα για την παρακολούθησή του σεμιναρίου θα έχουν οι Βαθμοφόροι των Αεροπροσκοπικών Συστημάτων. Για την συμμετοχή στην πτήση εθισμού είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της θεωρητικής εισήγησης της προηγούμενης ημέρας.

Το κόστος του σεμιναρίου αφορά την πτήση εθισμού και ορίστηκε στα €16,00.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον Έφορο Ειδικότητας Χρήστο Κουγιουμτζόγλου (aerop@peanattikis.org) και για όποια πληροφορία χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του (6945808016 – 6944683386).

Καλές πτήσεις!!!

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *