Αγ. Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/15

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων, Αρχηγούς Συστημάτων, Τοπικούς Εφόρους

ΚΟΙΝ: Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Π.Ε. Σαρωνικού, Π.Ε. Αθηνών, Π.Ε. Ν. Αττικής, Β.Γ.Ε. Αττικής

 

Θέμα: Εκδρομές-Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 2015

 

Αγαπητοί μου,

Ο Κλάδος Προσκόπων της Π.Ε. Αν. Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προσκοπικού προγράμματος, διοργανώνει για τις Ομάδες της Π.Ε. Εκδρομές Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους. Σκοπός της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους είναι να αποδείξουν οι Πρόσκοποι που θα συμμετάσχουν ότι διαθέτουν οργανωτικό πνεύμα, ικανότητα προγραμματισμού και συνεργασίας ως μέλη τριμελούς εξερευνητικής ομάδας, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες.

Η πρώτη εκδρομή θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουνίου 2015 στον Κιθαιρώνα Αττικής. Η Αίτηση Συμμετοχής Ομάδας και Δήλωση Συμμετοχής Προσκόπου (μαζί με το ποσό συμμετοχής) πρέπει να σταλούν στο proskopoi@gmail.com, μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 μαζί αντίγραφο του Μητρώο Προσκόπου. Η προσυνάντηση θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015.

Η Δεύτερη εκδρομή θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 4-5 Ιουλίου 2015 σε τοποθεσία που θα καθοριστεί από τους συμμετέχοντες βαθμοφόρους. Η Αίτηση Συμμετοχής Ομάδας και Δήλωση Συμμετοχής Προσκόπου (μαζί με το ποσό συμμετοχής) πρέπει να σταλούν στο proskopoi@gmail.com, μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015 μαζί αντίγραφο του Μητρώο Προσκόπου. Η προσυνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 25€/συμμετέχοντα και καλύπτει τα μεταφορικά και μέρος της τροφοδοσίας. Προτείνεται το κόστος συμμετοχής των Βαθμοφόρων να καλυφθεί από την ΕΚΣ κάθε Συστήματος. Επιβάλλεται η παρουσία τουλάχιστον ενός Βαθμοφόρου από κάθε συμμετέχουσα Ομάδα (προσυνάντηση, εκδρομή, παρουσίαση). Επιπλέον, ο συμμετέχων Πρόσκοπος υποχρεούται να παρευρεθεί: στην προσυνάντηση, στην εκδρομή και στην παρουσίαση των απαιτήσεων.

Προϋπόθεση συμμετοχής ενός Προσκόπου στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους είναι η ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την απόκτηση του Χρυσού Βέλους, όπως περιγράφονται στον σχετικό κανονισμό.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή της εκδρομής και οι Πρόσκοποι που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια συμμετοχής θα ειδοποιηθούν έγκαιρα. Η σύνθεση των εξερευνητικών ομάδων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδρομής θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Εφ. Κλάδου Προσκόπων της ΠΕ, Παπαδάκο Κωνσταντίνο 6977094313.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *