Αγ. Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 34/15

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Αν. Αττικής.

 

Θέμα: Στελέχωση επιτελείου Π.Ε. – Ανοιχτή πρόσκληση

 

Αδελφοί βαθμοφόροι,

Αυτή είναι η πρώτη γραπτή ανακοίνωση μέσω της οποίας επικοινωνούμε και είναι μεγάλη μου χαρά που έχει να κάνει με κάτι τόσο σημαντικό όσο η στελέχωση του επιτελείου της Περιφέρειάς μας.

Το επιτελείο της Περιφέρειάς μας πρέπει να αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν πραγματική διάθεση να προσφέρουν, που κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, αλλά και που έχουν απήχηση στην προσκοπική οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο, πέραν των τυπικών προσόντων που ορίζονται από τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.. Έχοντας αυτά υπόψιν αλλά και με γνώμονα την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας και τη θέλησή μου για ακόμη πιο συμμετοχικές διαδικασίες, απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση (open call) σε όσους θεωρούν ότι πραγματικά μπορούν να συμβάλλουν στο έργο της Περιφέρειας ως μέλη του Επιτελείου της ή ακόμη και όσους θέλουν να προτείνουν άτομα που θεωρούν ικανά να είναι μέλη του Επιτελείου της Περιφέρειας.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Περιφέρειά μας, αλλά πρόκειται για διαδικασία την οποία εφαρμόζουν αρκετές προσκοπικές οργανώσεις στην Ευρώπη, καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή και το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο.

Ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι διπλός:

  1. Να υπάρξει η επίσημη έκφραση πρόθεσης για εθελοντική προσφορά από τον καθένα, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης του καθενός και η ανάληψη ευθύνης και «ιδιοκτησίας» των αντίστοιχων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Αυτό άλλωστε απαιτεί και η Προσκοπική πρακτική, την έκφραση δηλαδή πρόθεσης του καθενός εθελοντή μέλους της Κίνησης για εθελοντική προσφορά
  2. Να αναδειχθούν νέα άτομα ή άτομα που μόλις άφησαν τη ζωή στο Σύστημά τους αλλά έχουν όρεξη και διάθεση να βοηθήσουν, άξια και ικανά μέσα από τους πυρήνες της Περιφέρειας, από τα Συστήματα δηλαδή, τα οποία πιθανώς να μην μου είναι γνωστά, αλλά έχουν τις ικανότητες ώστε να αποτελέσουν μέλη του επιτελείου του Περιφέρειας.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία:

  1. Η διαδικασία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω φόρμας που μπορείτε να βρείτε εδώ.
  2. Οι προτάσεις θα γίνονται επώνυμα καθότι “Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση και αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του”
  3. Οι προτάσεις, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, είναι προσβάσιμες μόνο σε εμένα για λόγους διασφάλισης του προσωπικού χαρακτήρα των προτάσεων
  4. Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί ψηφοφορία, αλλά διαδικασία διαβούλευσης και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα αξιολογηθούν οι προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την Περιφέρεια, με προσωπικές συναντήσεις-συνεντεύξεις.
  5. Προτού γίνει η οποιαδήποτε επαφή με βαθμοφόρο οποιουδήποτε Συστήματος, θα επικοινωνήσω πρώτα με τον Α.Σ. ώστε να μην παρακαμφθεί σε καμία περίπτωση το Σύστημα.

Είναι πεποίθησή μου ότι η διαδικασία αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία μίας νέας ανοιχτής και ειλικρινούς σχέσης μεταξύ των Συστημάτων και της Περιφέρειας, η οποία βασίζεται στη συμμετοχικότητα και στην αντιπροσωπευτικότητα.

Καλή μας αρχή για μία Περιφέρεια Δυνατή!

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Στελέχωση επιτελείου Π.Ε. – Ανοιχτή πρόσκληση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *