Αγ. Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44/16

 

ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Κ.Σ της Π.Ε Αν. Αττικής

ΚΟΙΝ: Αρχηγούς Συστημάτων, Επιτελείο Περιφέρειας, Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική, Εφ. Διοίκησης Γ.Ε

 

Θέμα: Διαδικασία Ανάδειξης μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) ως Εκπροσώπων της Π. Ε Αν. Αττικής στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.

 

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό Π.Δ: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους 24 & 25 / 24.10.2016, η Περιφέρειά μας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Κ.Σ της Περιφερειακής Εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π για θητεία δύο ετών.

Εκτός από την διαδικασία ανάδειξης, θα υπάρξουν και θεματικές ενότητες επιμόρφωσης για θέματα που αφορούν τις Ε.Κ.Σ και θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη, με υποχρεωτική την παρουσία του εκάστοτε Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία.

Τα θέματα που θα αναλυθούν είναι:

 • Προσκοπισμός
 • Ρόλος και Αρμοδιότητες της Ε.Κ.Σ – Σχέσεις Ε.Κ.Σ & Βαθμοφόρων
 • Δημόσιες Σχέσεις – Προσκοπισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οικονομικά Ε.Κ.Σ / e-Finance
 • Ελεύθερη Συζήτηση

Μετά το πέρας του επιμορφωτικού κύκλου, θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα και στην συνέχεια η διαδικασία ανάδειξης μελών για την εκπροσώπηση της Π.Ε στην Γ.Σ του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων (Κισσάβου 11, 1ος όροφος) από τις 09:30 έως τις 16:00.

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

 1. Δημήτριο Χαζάπη – Περιφερειακό Έφορο
 2. Δημήτριο Χρονόπουλο – Αν. Περιφερειακό Έφορο
 3. Ιωάννη Στόκα – Εφ. Διοίκησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνάντηση έχουν όλα τα μέλη της Ε.Κ.Σ των Συστημάτων και της Π.Ε, ενώ συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου όσα μέλη έχουν διορισθεί πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την διαδικασία ανάδειξης.

Κάθε συμμετέχων με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι τέσσερις (04) υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει.

Επιπλέον τα μέλη των Ε.Κ.Σ με δικαίωμα ψήφου θα πρέπει:

 1. Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2016 – 2017, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,
 2. Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και
 3. Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των μελών Ε.Κ.Σ – εκπροσώπων της Π.Ε Αν. Αττικής στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π δικαιούνται να υποβάλουν τα μέλη των Ε.Κ.Σ που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν όλα τα παραπάνω και έχουν επιπλέον διετή τουλάχιστον θητεία ως μέλη Ε.Κ.Σ με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία (3) Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν υπόδειγμα αρ. 3 / Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Κ.Σ.).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις μαζί με το κόστος συμμετοχής (15.00€ ανά κλιμάκιο) και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή της Συνάντησης μέχρι την Τρίτη 22/11/2016 ώρα 14:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας (κατόπιν συνεννόησης) ή να αποστέλλονται και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioik@peanattikis.org.

Κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας οι συμμετέχοντες με δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία τους.

Παρακαλούνται οι Α.Σ., όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των μελών Ε.Κ.Σ καθώς και την συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής στη συνάντηση και αποστολή τους εγκαίρως στην οργανωτική επιτροπή.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *