Αγ. Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45/16

 

ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Π.Π της Π.Ε Αν. Αττικής

ΚΟΙΝ: Αρχηγούς Συστημάτων, Επιτελείο Περιφέρειας, Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική, Εφ. Διοίκησης Γ.Ε

 

Θέμα: Διαδικασία Ανάδειξης μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.) ως Εκπροσώπων της Π.Ε Αν. Αττικής στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.

 

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό Π.Δ: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους 24 & 25 / 24.10.2016, η Περιφέρειά μας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Π.Π της Περιφερειακής Εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π για θητεία δύο ετών. Κάθε συμμετέχων με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι δύο (02) υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει.

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων (Κισσάβου 11, 1ος όροφος) από τις 16:00 έως τις 18:00.

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

  1. Δημήτριο Χαζάπη – Περιφερειακό Έφορο
  2. Πάνο Παπαδόπουλο – Εφ. Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
  3. Ιωάννη Στόκα – Εφ. Διοίκησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνάντηση έχουν τα μέλη των Ε.Π.Π που υπάγονται στην Π.Ε και τα οποία μέχρι την ημερομηνία ανάδειξης θα πρέπει:

  1. Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2016 – 2017, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,
  2. Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και
  3. Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία (3) μέλη Ε.Π.Π. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν. Υπόδειγμα αρ. 5 / Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Π.Π.)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις μαζί με το κόστος συμμετοχής (15.00€ ανά κλιμάκιο) και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή της Συνάντησης μέχρι την Τρίτη 22/11/2016 ώρα 16:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας (κατόπιν συνεννόησης) ή να αποστέλλονται και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioik@peanattikis.org.

Κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας οι συμμετέχοντες με δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία τους.

Παρακαλούνται οι Αρχηγοί των Ε.Π.Π, όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των μελών τους καθώς και την συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής στη συνάντηση και αποστολή τους εγκαίρως στην οργανωτική επιτροπή.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *