ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αγ. Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/18

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών, Αρχηγούς Συστημάτων

ΚΟΙΝ: Γενική Εφορεία (Κλάδος Ανιχνευτών), Περιφερειακές Εφορείες Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Νότιας Αττικής, Σαρωνικού

 

Θέμα: Εκδρομή-Εξερεύνηση Δάφνης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 10ος 2018

Αγαπητοί μου,

Η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής, σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματός της, οργανώνει εκδρομή – εξερεύνηση Δάφνης από το Σάββατο 20/10 έως και την Κυριακή 21/10/18. Σκοπός της εκδρομής είναι να αποδείξουν οι Ανιχνευτές που θα συμμετάσχουν ότι τόσο ατομικά, όσο και σε συνεργασία μεταξύ τους είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, είναι οργανωμένοι, αυτάρκεις, παίρνουν πρωτοβουλίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που περιλαμβάνει διαβίωση στο ύπαιθρο με διανυκτέρευση.

Την ευθύνη της εκδρομής θα έχει η Επιτροπή Εκδρομής – Εξερεύνησης Δάφνης που θα αποτελείται από:

 • την Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της Π. Ε. Ανατ. Αττικής κ. Λένα Αποστόλου, τους αναπληρωτές Εφόρους Κλάδου Ανιχνευτών της Π. Ε. Ανατ. Αττικής κκ Γεωργόπουλο Ιωάννη και Κιούση Κωνσταντίνο,
 • τους Αρχηγούς και τους Υπαρχηγούς των Ανιχνευτών που θα συμμετέχουν στην εκδρομή-εξερεύνηση.

Προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στην εκδρομή είναι να έχουν:

 1. ενεργό συμμετοχή στις δράσεις της Κ.Α. για τουλάχιστον 12 μήνες συνολικά
 2. ολοκληρώσει το στάδιο «Ανακαλύπτω» και αναλυτικά θα έχουν
  1. Γνώση της λειτουργίας της κοινότητας
  2. Συμπεριφορά σύμφωνα με τις Αρχές της προσκοπικής κίνησης
  3. Γνώσεις & Ικανότητες Προσκοπικής Τεχνικής
  4. Συμμετοχή σε όμιλο εργασίας δυο Δράσεων της Κοινότητας
  5. Συμμετοχή και υποστήριξη ομίλου Λειτουργίας της Κοινότητας
  6. Συμμετοχή σε δυο δράσεις Ανίχνευσης φύσης η μια εκ των δυο να είναι υποχρεωτικά διήμερο
 3. συμμετάσχει σε μία ΜΔΥ (τουλάχιστον 5θήμερη) και μία χειμερινή εκδρομή (1 τουλάχιστον 3ήμερη)

Για να ονομαστούν οι ανιχνευτές Δάφνης θα πρέπει εκτός των παραπάνω να:

 1. έχουν λάβει μέρος σε 9 τουλάχιστον δράσεις της Κοινότητάς τους, από τις οποίες τουλάχιστον 4 να είναι δράσεις ανίχνευσης φύσης και τουλάχιστον μια από κάθε πεδίο από τα υπόλοιπα
 2. έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση τουλάχιστον 6 δράσεων από τις παραπάνω ως μέλη του Ομίλου Εργασίας
 3. έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1 παρουσίαση σε θέματα του ενδιαφέροντος τους, στην Κοινότητα ή με παρουσία κοινού
 4. έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία ένα τουλάχιστον Ανιχνευτικό Εργαστήριο Γνώσεων
 5. έχουν βοηθήσει ενεργά στην οργάνωση μιας δράσης προσφοράς με τη συμμετοχή της Κ.Α.

Καλείται τουλάχιστον ένας βαθμοφόρος από κάθε κοινότητα που θα συμμετέχει, να έρθει στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας την Τετάρτη 19/09/2018 και ώρα 19:30. Η παρουσία είναι υποχρεωτική εφόσον στην εκδρομή θα συμμετέχουν ανιχνευτές από την κοινότητα. Λόγω του μεγάλου αριθμού των Ανιχνευτών της Περιφέρειας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και στην εξερεύνηση θα συμμετέχουν μέχρι 30 Ανιχνευτές. Για τους υπεράριθμους θα οριστεί άλλη ημερομηνία διεξαγωγής της εξερεύνησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον Κλάδο Ανιχνευτών της Π.Ε. μέχρι την Παρασκευή 28/09/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση anixn@peanattikis.org. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά με τους Εφόρους του κλάδρου Αποστόλου Λένα (6944727716),  Γεωργόπουλος Ιωάννης (6973388213) και Κιούσης Κωνσταντίνος (6976430114).

Διευκρινίζεται ότι η πρόθεση δήλωσης συμμετοχής στην Δοκιμασία, θα πραγματοποιείται από τον Αρχηγό κάθε Κοινότητας. Σε πρώτη φάση θα αξιολογείται η αίτηση και έπειτα θα κοινοποιείται η έγκριση συμμετοχής στον Αρχηγό και μόνο τότε θα κοινοποιείται σε κάθε Ανιχνευτή ότι πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό του Σ.Ε.Π, ώστε να συμμετάσχει στην προσυνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας την Κυριακή 30/09/2018 ώρα 18:00-19:30.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός ανιχνευτή είναι η παρουσία στην εξερεύνηση του αρχηγού και βαθμοφόρων την κοινότητας του.

Το κόστος της εξερεύνησης θα καθοριστεί από την οργανωτική επιτροπή, αφού αποφασιστεί ο τόπος διεξαγωγής της εξερεύνησης και θα ενημερωθούν οι Ανιχνευτές πριν την προσυνάντηση. Το κόστος θα πρέπει να καταβληθεί από τον αρχηγό του τμήματος μαζί με τις ενυπόγραφες δηλώσεις στην προσυνάντηση της Εκδρομής. Το ποσό αυτό καλύπτει μόνο το κόστος της διοργάνωσης.

Οι συμμετέχοντες Ανιχνευτές θα χωριστούν σε τριμελείς Ομίλους Εξερεύνησης, οι οποίοι θα πρέπει:

 • Να ακολουθήσουν πορεία με χάρτη, πυξίδα και GPS σε άγνωστη διαδρομή
 • Να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο
 • Να κάνουν κάποια τοπογραφική εργασία που θα τους ζητηθεί
 • Να μαγειρέψουν
 • Να δείξουν σωστά στοιχεία Προσκοπικής Τεχνικής στα θέματα:
  • Ανίχνευση: εφόδια-υλικά, οργάνωση μετακινήσεων, συνεννόηση, παρατηρητικότητα, ασφάλεια
  • Σκαπανική: σχοινιά, κόμποι, συνδέσεις, κατασκευές, εργαλεία
  • Κατασκηνωτική: χώρος κατασκήνωσης, υλικά, εφοδιασμός
  • Πρώτες Βοήθειες και υγιεινή
  • Φυσικό περιβάλλον: μετεωρολογία, αστερισμοί, προστασία περιβάλλοντος,
 • Να πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
 • Να επιδεικνύουν σε κάθε στιγμή της εκδρομής Προσκοπικό Πνεύμα.

Κάθε Όμιλος θα πρέπει μετά την εκδρομή να παραδώσει στην επιτροπή εκδρομής φάκελο με το ημερολόγιο της εκδρομής και με τις ομαδικές και ατομικές εργασίες που θα ζητηθούν.

Η επιτροπή Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης θα αξιολογήσει τη δουλειά των Ανιχνευτών και θα εισηγηθεί στον Περιφερειακό Έφορο, ο οποίος θα απονείμει τα διακριτικά Δάφνης στους επιτυχόντες και θα κοινοποιήσει τα ονόματά τους στην Εφορεία Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας.

Η σύνθεση των ομίλων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδρομής θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες στην προσυνάντηση, την Κυριακή 30/09/2018 ώρα 18:00.

Συνοπτικά οι ημερομηνίες είναι:

 • Τετάρτη 19/09 και ώρα 19:30, Πρώτη συνάντηση Βαθμοφόρων στην Περιφέρεια.
 • Παρασκευή 28/09, Λήξη υποβολής δηλώσεων.
 • Κυριακή 30/09 και ώρα 18:00, Προσυνάντηση Ανιχνευτών στην Περιφέρεια.

Εύχομαι καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες!

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *