Αγ. Παρασκευή, 29 Απριλίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/18

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων, Αρχηγούς Συστημάτων

ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Εφορείες Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Νότιας Αττικής, Σαρωνικού, Γενική Εφορεία (Κλάδος Προσκόπων)

 

Θέμα: Εκδρομή – Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους

Αγαπητοί μου,

Ο κλάδος Προσκόπων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του προσκοπικού προγράμματος, διοργανώνει για τις Ομάδες της Π.Ε. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους. Η εκδρομή θα λάβει χώρα στις 19-20 Μαΐου 2018 στα Πίσια Περαχώρας. Το κόστος της εκδρομής ανέρχεται στο ποσό των 25,00 ευρώ ανά Πρόσκοπο και περιλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα καθώς και την τροφοδοσία της εκδρομής. Το κόστος συμμετοχής των βαθμοφόρων ανέρχεται στο ποσό των 15,00 ευρώ ανά άτομο. Προτείνεται το κόστος συμμετοχής να καλυφθεί από τις ΕΚΣ των Συστημάτων. Αρχηγός της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους θα είναι ο Αν. Εφ. Κλάδου Προσκόπων της Περιφέρειας μας Παύλος Κανέτης.

Σκοπός της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους είναι να αποδείξουν οι Πρόσκοποι που θα συμμετάσχουν ότι διαθέτουν οργανωτικό πνεύμα, ικανότητα προγραμματισμού και συνεργασίας ως μέλη τριμελούς ή τετραμελούς εξερευνητικής ομάδας, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες.

Στην εκδρομή μπορούν να πάρουν μέρος όσοι Πρόσκοποι:

 1. Έχουν το Αργυρό Βέλος
 2. Έχουν συμμετάσχει σε 14 δράσεις – συγκεντρώσεις:
  • 10 δράσεις (02 από κάθε τομέα)
  • 03 δράσεις οποιουδήποτε τομέα (διαφορετικές από τις παραπάνω)
  • 01 δράση υπαίθριας ζωής
 3. Έχουν συμμετάσχει σε :
  • 02 διήμερες εκδρομές (η μία με διανυκτέρευση σε αντίσκηνο)
  • 01 κατασκήνωση
 4. Έχουν οργανώσει:
  • 01 ημερήσια ή διήμερη εκδρομή της Ενωμοτία τους
  • Μέρος του προγράμματος μιας δράσης – συγκέντρωσης της Ομάδας (με τη βοήθεια του Α.Ο.Π.) και έχουν βοηθήσει στην υλοποίησή του
 5. Τους έχουν απονεμηθεί 02 επιπλέον ερασιτεχνικές ασχολίες από διαφορετικούς τομείς από αυτούς των προηγούμενων Βελών.
 6. Γνωρίζουν όλες τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, είναι επιπλέον από αυτές που χρειάζονται για την απονομή Αργυρού Βέλους.

Η αίτηση συμμετοχής, το μητρώο της Προσκοπικής προόδου του υποψήφιου Προσκόπου καθώς και η Βεβαίωση Κατάστασης Υγείας του Προσκόπου πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο mail του Κλάδου Προσκόπων proskopoi@gmail.comμέχρι και την Παρασκευή 11 Μαΐου, μαζί με το ποσό συμμετοχής (ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ). Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή της εκδρομής και οι Πρόσκοποι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια συμμετοχής θα ειδοποιηθούν έγκαιρα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 09 άτομα και μέγιστο τα 30.

Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνει ο καταρτισμός των εξερευνητικών ομάδων.

Στις 14 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση για την έναρξη της διαδικασίας και την προετοιμασία των εξερευνητικών ομάδων (απαραίτητη η συμμετοχή των υποψηφίων Προσκόπων).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από:

 1. Τον Αρχηγό της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Παύλο Κανέτη
 2. Την Έφορο Κλάδου Προσκόπων Κασταλία Παπαδέα
 3. Καθώς και από Αρχηγούς Ομάδων της ΠΕ που θα οριστούν στην συνέχεια.

Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Έφορος Κλάδου Προσκόπων της Π.Ε. Παύλος Κανέτης. Τη διοργάνωση και την αξιολόγηση αυτής της δράσης έχει η Π.Ε. Αν. Αττικής με τη συνεργασία των Βαθμοφόρων των Ομάδων των οποίων οι Πρόσκοποι μετέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

 • στην Έφορο Κλάδου Προσκόπων, Κασταλία Παπαδέα στο τηλ. 6976823629
 • στον Αναπληρωτή Έφορο Κλάδου Προσκόπων, Παύλο Κανέτη στο τηλ. 6978000123

 Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *