Αγ. Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/18

ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Κ.Σ και Ε.Π.Π της Π.Ε Ανατ. Αττικής

ΚΟΙΝ.: Αρχηγούς Συστημάτων, Επιτελείο Περιφέρειας, Βοηθό Γενικό Έφορο (Οργάνωση & Λειτουργία), Εφ. Διοίκησης Γ.Ε.

Θέμα: Υποψηφιότητες μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ) και Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π) ως Εκπροσώπων της Π.Ε Ανατ. Αττικής στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.

Αγαπητοί,

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Π.Ε: 23 & 24 για την υποβολή υποψηφιοτήτων μελών Ε.Κ.Σ και Ε.Π.Π ως εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π, σας ενημερώνω ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε στις 28/11/2018.

Α. Για την ανάδειξη μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ):

Ο Τελικός Πίνακας υποψηφιοτήτων (κατά σειρά υποβολής), μετά την αξιολόγησή τους από την οργανωτική επιτροπή, διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α Α.Μ Ονοματεπώνυμο Κλιμάκιο
1. 305035 Ασπασία Χριστοφιλοπούλου Π.Ε Ανατ. Αττικής
2. 2010036 Σοφία Γουναροπούλου Π.Ε Ανατ. Αττικής
3. 98034449 Γεώργιος Φωτεινός 2 ΝΠ Χολαργού
4. 2031041 Ειρήνη Σουλιώτη 1 ΝΠ Κηφισιάς

Β. Για την ανάδειξη μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π):

Ο Τελικός Πίνακας υποψηφιοτήτων (κατά σειρά υποβολής), μετά την αξιολόγησή τους από την οργανωτική επιτροπή, διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α Α.Μ Ονοματεπώνυμο Κλιμάκιο
1. 2016444 Ιωάννης Διονυσιώτης ΕΠΠ ΤΕ Κηφισιάς

Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *