Αγία Παρασκευή: 13 / 05 / 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων, Αρχηγούς Συστημάτων

ΚΟΙΝ: Π.E. Αθηνών, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Π.Ε. Νότιας Αττικής, Π.Ε. Σαρωνικού, Γενική  Εφορεία (Κλάδος Προσκόπων)

ΘΕΜΑ: Εκδρομή – Εξερεύνηση  Χρυσού Βέλους, 6ος 2019 

 

Αγαπητοί μου,

 

Ο κλάδος Προσκόπων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του προσκοπικού προγράμματος, διοργανώνει για τις Ομάδες της Π.Ε. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους. Η εκδρομή θα λάβει χώρα στις 15-16 Ιουνίου 2019 σε μέρος το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Το κόστος της εκδρομής ανέρχεται στο ποσό των 25,00 ευρώ ανά Πρόσκοπο και περιλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα, καθώς και την τροφοδοσία της εκδρομής. Το κόστος συμμετοχής των βαθμοφόρων ανέρχεται στο ποσό των 15,00 ευρώ ανά άτομο. Προτείνεται το κόστος συμμετοχής να καλυφθεί από τις ΕΚΣ των Συστημάτων. Αρχηγός της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους θα είναι ο Αρχηγός Ομάδας του 1ου Συστήματος Προσκόπων Πεντέλης Αντώνης Χρυσοστόμου.

 

Σκοπός της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους είναι να αποδείξουν οι Πρόσκοποι που θα συμμετάσχουν ότι διαθέτουν οργανωτικό πνεύμα, ικανότητα προγραμματισμού και συνεργασίας ως μέλη τριμελούς ή τετραμελούς εξερευνητικής ομάδας, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες.

Στην  εκδρομή μπορούν μέρος όσοι Πρόσκοποι:

 1. Έχουν το Αργυρό Βέλος
 2. Έχουν συμμετάσχει σε 14 δράσεις – συγκεντρώσεις:
 • 10 δράσεις (02 από κάθε τομέα)
 • 03 δράσεις οποιουδήποτε τομέα (διαφορετικές από τις παραπάνω)
 • 01 δράση υπαίθριας ζωής
 1. Έχουν συμμετάσχει σε:
 • 02 διήμερες εκδρομές (η μία με διανυκτέρευση σε αντίσκηνο)
 • 01 κατασκήνωση
 1. Έχουν οργανώσει:
 • 01 ημερήσια ή διήμερη εκδρομή της Ενωμοτία τους
 • Μέρος του προγράμματος μιας δράσης – συγκέντρωσης της Ομάδας (με τη βοήθεια του Α.Ο.Π.) και έχουν βοηθήσει στην υλοποίηση του
 1. Τους έχουν απονεμηθεί 02 επιπλέον ερασιτεχνικές ασχολίες από διαφορετικούς τομείς από αυτούς των προηγούμενων Βελών.
 2. Γνωρίζουν όλες τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται.

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, είναι επιπλέον από αυτές που χρειάζονται για την απονομή Αργυρού Βέλους.

 

Η αίτηση συμμετοχής και το μητρώο της Προσκοπικής προόδου του υποψήφιου Προσκόπου πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο email του Κλάδου Προσκόπων scouts.aat@sep.org.gr μέχρι και το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, μαζί με το ποσό συμμετοχής (ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ). Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή της εκδρομής και οι Πρόσκοποι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια συμμετοχής θα ειδοποιηθούν έγκαιρα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 09 άτομα και το μέγιστο τα 30.

 

Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνει ο καταρτισμός των εξερευνητικών ομάδων.

Στις 07 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση για την έναρξη της διαδικασίας και την προετοιμασία των εξερευνητικών ομάδων (απαραίτητη η συμμετοχή των υποψήφιων Προσκόπων).

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από:

 1. Τον Αρχηγό της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Αντώνη Χρυσοστόμου
 2. Την Έφορο Κλάδου Προσκόπων Ισιδώρα Κωνσταντινίδη
 3. Καθώς και από Αρχηγούς Ομάδων της Π.Ε. που θα οριστούν στη συνέχεια.

 

Πρόεδρος της  Επιτροπής Αξιολόγησης αναλαμβάνει η Έφορος Κλάδου Προσκόπων της Π.Ε. Ισιδώρα Κωνσταντινίδη. Τη διοργάνωση και αξιολόγηση της δράσης έχει η Π.Ε. Ανατ. Αττικής με τη συνεργασία Βαθμοφόρων των Ομάδων των οποίων οι Πρόσκοποι μετέχουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην  Έφορο Κλάδου Προσκόπων, Ισιδώρα Κωνσταντινίδη στο τηλ. 6982328321

 

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *