Αγία Παρασκευή: 20 / 09 / 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών, Αρχηγούς Συστημάτων

ΚΟΙΝ: Π.E. Αθηνών, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Π.Ε Νότιας Αττικής, Π.Ε. Σαρωνικού

Γενική Εφορεία (Κλάδος Ανιχνευτών)

Θέμα: Εκδρομή – Εξερεύνηση Δάφνης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 10ος 2019

Αγαπητοί μου,

Η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής, σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματός της, και κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφάλειας Δράσεων και Κλάδου Ανιχνευτών, οργανώνει εκδρομή – εξερεύνηση Δάφνης από το Σάββατο 26/10 έως και την Κυριακή 27/10/2019. Σκοπός της εκδρομής είναι να αποδείξουν οι Ανιχνευτές που θα συμμετάσχουν ότι τόσο ατομικά, όσο και σε συνεργασία μεταξύ τους είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, είναι οργανωμένοι, αυτάρκεις, παίρνουν πρωτοβουλίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που περιλαμβάνει διαβίωση στο ύπαιθρο με διανυκτέρευση.

Την ευθύνη της εκδρομής θα έχει η Επιτροπή Εκδρομής – Εξερεύνησης Δάφνης που θα αποτελείται από:

 • τον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της Π.Ε. Ανατ. Αττικής κ. Ιωσήφ Δακορώνια – Μαρίνα και τον αναπληρωτή Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της Π.Ε. Ανατ. Αττικής κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο,
 • τους Αρχηγούς και τους Υπαρχηγούς των Ανιχνευτών που θα συμμετέχουν στην εκδρομή – εξερεύνηση.

Προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στην εκδρομή – εξερεύνηση είναι να έχουν κατ’ ελάχιστο:

 1. ενεργό συμμετοχή στις δράσεις της Κ.Α. για τουλάχιστον 12 μήνες συνολικά
 2. ολοκληρώσει το στάδιο «Ανακαλύπτω» και αναλυτικά να έχουν
  • Γνώση της λειτουργίας της κοινότητας
  • Συμπεριφορά σύμφωνα με τις Αρχές της προσκοπικής κίνησης
  • Γνώσεις & Ικανότητες Προσκοπικής Τεχνικής
  • Συμμετοχή σε όμιλο εργασίας δυο Δράσεων της Κοινότητας
  • Συμμετοχή και υποστήριξη ομίλου Λειτουργίας της Κοινότητας
  • Συμμετοχή σε δυο δράσεις Ανίχνευσης φύσης η μια εκ των δύο να είναι υποχρεωτικά διήμερη
 3. συμμετάσχει σε μία ΜΔΥ (τουλάχιστον 5θήμερη)
 4. συμμετάσχει σε μία χειμερινή εκδρομή (τουλάχιστον 3ήμερη)

Καλείται τουλάχιστον ένας βαθμοφόρος από κάθε κοινότητα που θα συμμετέχει, να έρθει στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Π.Ε. την Τετάρτη  25/09/2019 και ώρα 19:30.  Λόγω του μεγάλου αριθμού των Ανιχνευτών της Περιφέρειας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και στην εξερεύνηση θα συμμετέχουν μέχρι 30 Ανιχνευτές. Για τους υπεράριθμους θα οριστεί άλλη ημερομηνία διεξαγωγής της εξερεύνησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον Κλάδο Ανιχνευτών της Π.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση explorers.aat@sep.org.gr μέχρι την Παρασκευή 04/10/2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά με τους Εφόρους του κλάδου, Ιωσήφ Δακορώνια – Μαρίνα (6934445088) και Ιωάννη Γεωργόπουλο (6973388213).

Διευκρινίζεται ότι η πρόθεση δήλωσης συμμετοχής στην Δοκιμασία, θα πραγματοποιείται από τον Αρχηγό κάθε Κοινότητας. Σε πρώτη φάση θα αξιολογείται η αίτηση και έπειτα θα κοινοποιείται η έγκριση συμμετοχής στον Αρχηγό και μόνο τότε θα κοινοποιείται σε κάθε Ανιχνευτή ότι πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό του Σ.Ε.Π.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός ανιχνευτή είναι η παρουσία στην εξερεύνηση του αρχηγού και βαθμοφόρων την κοινότητας του.

Οι συμμετέχοντες Ανιχνευτές θα χωριστούν σε τριμελείς Ομίλους Εξερεύνησης, οι οποίοι θα πρέπει:

 • Να ακολουθήσουν πορεία με χάρτη, πυξίδα και GPS σε άγνωστη διαδρομή
 • Να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο
 • Να κάνουν κάποια τοπογραφική εργασία που θα τους ζητηθεί
 • Να μαγειρέψουν
 • Να δείξουν σωστά στοιχεία Προσκοπικής Τεχνικής στα θέματα:
  • Ανίχνευση: εφόδια-υλικά, οργάνωση μετακινήσεων, συνεννόηση, παρατηρητικότητα, ασφάλεια
  • Σκαπανική: σχοινιά, κόμποι, συνδέσεις, κατασκευές, εργαλεία
  • Κατασκηνωτική: χώρος κατασκήνωσης, υλικά, εφοδιασμός
  • Πρώτες Βοήθειες και υγιεινή
  • Φυσικό περιβάλλον: μετεωρολογία, αστερισμοί, προστασία περιβάλλοντος,
 • Να πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
 • Να επιδεικνύουν σε κάθε στιγμή της εκδρομής Προσκοπικό Πνεύμα.

Κάθε Όμιλος θα πρέπει μετά την εκδρομή, την Κυριακή 03/11 και σε ώρα που θα οριστεί να παρουσιάσει με πρωτότυπο τρόπο στην επιτροπή εκδρομής και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες φάκελο με το ημερολόγιο της εκδρομής και με τις ομαδικές και ατομικές εργασίες που θα ζητηθούν.

Τονίζεται ότι για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στην Εκδρομή – Εξερεύνηση, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι παρόντες τόσο στην εκδρομή όσο και στην παρουσίαση των εργασιών.

Η επιτροπή Εκδρομής – Εξερεύνησης Δάφνης θα αξιολογήσει τη δουλειά των Ανιχνευτών και θα εισηγηθεί στον Περιφερειακό Έφορο, ο οποίος θα επικυρώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της Εκδρομής – Εξερεύνησης Δάφνης.

Η σύνθεση των ομίλων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδρομής θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες μέσω των παραστατών τους και όχι αργότερα από τις 11/10/2019.

Συνοπτικά οι ημερομηνίες είναι:

 • Τετάρτη 25/09 και ώρα 19:30: Πρώτη συνάντηση Βαθμοφόρων στην Περιφέρεια.
 • Παρασκευή 04/10: Λήξη υποβολής δηλώσεων.
 • Παρασκευή 11/10: Ανακοίνωση σύνθεσης Ομίλων Εξερεύνησης
 • Σάββατο 26/10 έως Κυριακή 27/10/19: Εκδρομή – Εξερεύνηση Δάφνης
 • Κυριακή 03/11, παρουσίαση εργασιών Ομίλων.

Εύχομαι καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες!

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

Δημήτριος Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *