Αγία Παρασκευή: 05 / 12 / 2019

 

Αγαπητές κι Αγαπητοί καλησπέρα,
 
Οι γιορτές πλησιάζουν και είμαι σίγουρος πώς όλοι ετοιμάζετε τις χειμερινές σας εκδρομές. Όπως κάθε φορά, θα πρέπει ο φάκελός σας να φτάσει στο mail της ΠΕ ( fakeloi.aat@sep.org.gr ) το αργότερο 10 ημέρες πριν τη δράση ώστε να έχουμε το χρόνο να τον δούμε και να συζητήσουμε μαζί σας βελτιώσεις, εφόσον υπάρχουν. 
 
Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε εικαιροποιημένο το πρότυπο του φακέλου με κάποια σημεία προσοχής και προσθήκες ως προς τις χειμερινές εκδρομές.
 
Επίσης, επισυνάπτουμε τα εξής:
 
Όπως πάντα βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.
 
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς
 
 
Ιωσήφ Δακορώνιας-Μαρίνα / Γιώργος Γεωργόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *