ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.  ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Παρασκευή: 02 / 02 / 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  02

ΠΡΟΣ:  Όλους τους  βαθμοφόρους της ΠΕ Ανατ. Αττικής

 

ΘΕΜΑ:  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτών. Αποτελέσματα έρευνας για την εκπαίδευση

Αγαπητοί βαθμοφόροι,

Εν όψει του “17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτών” και του προσυνεδριακού διαλόγου τον οποίο πραγματοποίησε η Περιφέρεια μας, επικοινωνώ μαζί σας ώστε να σας καταστήσω κοινωνούς των αποτελεσμάτων της έρευνας την οποία διεξήγαγε η  Εφορεία Εκπαίδευσης της ΠΕ Ανατολικής Αττικής.

Η έρευνα στην οποία αρκετοί από εσάς συμμετείχατε, είχε ως στόχο να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί το μέλλον της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες και τα θετικά στοιχεία του υπάρχοντος εκπαιδευτικού μοντέλου.

Συνημμένα ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και κάποιες προτάσεις βελτίωσης του εκπαιδευτικού μοντέλου που ακολουθούμε σήμερα.

Σχετικά με την  αποτύπωση των ευρημάτων της έρευνας – ερωτηματολογίου που διεξαγάγαμε, θα δείτε πως πέραν των ποσοτικών στοιχείων, περιέχει και ποσοτικά στοιχεία που είναι ουσιαστικά οι δικές σας απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοιχτού πεδίου.

Ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε όλοι με όλα και ανεξαρτήτως του αν είναι όλα “σωστά” ή όχι, θεωρούμε ότι δίνουν μία καλή εικόνα των αντιλήψεων που υπάρχουν για την εκπαίδευση, και για αυτό και μοιραζόμαστε μαζί σας αυτές τις απαντήσεις.

Σχετικά με τις προτάσεις βελτίωσης, αυτές αποτελούν μία σύνοψη κάποιων προτάσεων οι οποίες προέκυψαν από την προσυνεδριακή συνάντηση των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού της Περιφέρειας μας.  Είναι κάποιες πρώτες ιδέες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τροφή για σκέψη και πεδίο ανταλλαγής απόψεων.

Όλα τα παραπάνω είναι απλά μία αφορμή για σύνθεση και δημιουργική κουβέντα στο συνέδριο.  Άλλωστε, στόχος όλων είναι η διασφάλιση ενός υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και αποτελέσματος για τους Βαθμοφόρους της Κίνησης.

“Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή και η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις δεδομένα, είναι να φτάνεις στην κατανόηση.”

Εύχομαι καλό και εποικοδομητικό συνέδριο.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Δημήτρης  Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος Ανατ. Αττικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *