ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Παρασκευή: 12 / 01 / 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  02

ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε Ανατ. Αττικής

ΚΟΙΝ: Εφορεία Διοίκησης, Γ.Ε. / Σ.Ε.Π.

Βοηθό Γενικό Έφορο (Οργάνωση & Λειτουργία)

Αρχηγούς Συστημάτων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Αρχηγούς και μέλη Ε.Π.Π της Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Μέλη Ε.Κ.Σ, Π.Ε και Συστημάτων

ΘΕΜΑ: Κατάλογος Βαθμοφόρων, μελών Ε.Κ.Σ. και μελών Ε.Π.Π., με δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες ανάδειξης  της ΠΕ

Αγαπητοί µου,

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις 27, 28 και 29 που εκδόθηκαν από την Π.Ε. στις 29/12/2020 και ορίζουν τις προϋποθέσεις στις διαδικασίες ανάδειξης Βαθμοφόρων, μελών Ε.Κ.Σ. και μελών Ε.Π.Π. ως εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας, στην Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., για θητεία δύο ετών (2021 – 2022), ανακοινώνουμε τον κατάλογο όσων έχουν δικαίωμα ψήφου.

Με βάση τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο της Γ.Ε.: 18 / 18.11.2020, την Δευτέρα 11/01/2021 στις 23:59′ ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές ενέργειες πριν την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων.

Συνημμένα ακολουθούν οι σχετικοί κατάλογοι που αφορούν:

  1. Βαθμοφόρους με δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο της ΠΕ στις 17/01/2021 και την σχετική διαδικασία ανάδειξης.
  2. Μέλη Ε.Κ.Σ με δικαίωμα ψήφου στην σχετική διαδικασία ανάδειξης των Ε.Κ.Σ. στις 17/01/2021.
  3. Μέλη Ε.Π.Π με δικαίωμα ψήφου στην σχετική διαδικασία ανάδειξης των Ε.Π.Π. στις 17/01/2021.

Οι παρακάτω πίνακες ενδέχεται να επικαιροποιηθούν εάν προκύψουν μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου εξαιτίας απογραφών που ακόμη μπορεί να μην έχουν πιστοποιηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Δημήτρης  Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος Ανατ. Αττικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *