ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγία Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02/2022

ΠΡΟΣ:  Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Αν. Αττικής

ΚΟΙΝ.: Αρχηγούς Συστημάτων

ΘΕΜΑ: Ομάδες Εργασίας Εφορειών Π.Ε.  

 

Αγαπητά ενήλικα στελέχη της Ανατολικής Αττικής,

Η Περιφέρεια μας για την αποτελεσματική υλοποίηση του προσκοπικού προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την συμμετοχή ενηλίκων στελεχών της Περιφέρειας μας στις  παρακάτω Ομάδες Εργασίας των Εφορειών:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Ομάδες Εργασίας των Εφορειών θα αποτελούνται από τέσσερα έως δέκα μέλη και θα επικουρούν τους Εφόρους στο έργο που επιτελούν, τις προτεραιότητες του έργου και την καθημερινή λειτουργία της Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής. Τα ενήλικα στελέχη που θα τις στελεχώσουν θα επιλεγούν με βάση την Προσκοπική τους εμπειρία αλλά και τις προσωπικές τους δεξιότητες σε κάθε τομέα έργου. Σκοπός είναι η εμπειρία αυτή να συμβάλει και στη προσωπική τους ανάπτυξη καθώς θα έρθουν σε επαφή με ένα άλλο πεδίο Προσκοπικής δουλειάς.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να συμμετέχουν στις εν λόγω Ομάδες Εργασίας μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα.

Με νεότερη Ανακοίνωση θα γίνει γνωστή η σύνθεση των Ομάδων.

Με τη συμμετοχή σας θα έχετε την ευκαιρία να συνεισφέρετε με σκέψεις και ιδέες σε ένα έντονο και ενδιαφέρον Προσκοπικό Πρόγραμμα, σε μια αποτελεσματική διοικητική λειτουργία αλλά και σε μια σύγχρονη εικόνα της Περιφέρειας μας.

Σας ενθαρρύνω να συμβάλλετε σε αυτή τη κοινή προσπάθεια, γιατί τα αποτελέσματά της σίγουρα θα βοηθήσουν όλα τα προσκοπικά Συστήματα της Περιφέρειας μας.

Με προσκοπική εκτίμηση και ειλικρινή αγάπη,

Κλήμης Τοσουνίδης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *